Организации и дружества с нестопанска цел в Лом

ОБЩЕСТВЕН -ФОНД- ЛОМ

Лом, Славянска 1

Филантропска организация, член на Обществените фондации в България. Мобилизиране на местните ресурси на територията на Лом. Подпомагане на даровитите деца. Организацията работи за възраждането на дарителските традиции. Да създадем заедно промяната.