Организации и дружества с нестопанска цел в Гоце Делчев

БИЗНЕС ИНКУБАТОР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Гоце Делчев, Царица Йоанна 12

Неправителствена организация с обществена полза, която подпомага стартиращи фирми и човешките ресурси. Приоритетни са социално-икономическото развитие, национални и европейски проекти. Стремят се към устойчив и културен туризъм в гр. Гоце Делчев.