Опаковане в България

Телефон: 05131 2931

Адрес: Вълчи Дол, Средна гора 6

Телефон: 044 625164

Адрес: Сливен, Хр.Ботев 1

Телефон: 0888 988 455

Адрес: Пловдив, Брезовско шосе 176

Телефон: 032 953 228

Адрес: Пловдив, Н.Делев 22

Телефон: 02 8090120

Адрес: София, Герман ул. Манастирска 1

Телефон: 02 9366884

Адрес: София, Индустриална и Опорска река

Телефон: 0723 60 275

Адрес: Ботевград, Цар Освободител 34

Телефон: 0331 49352

Адрес: Асеновград, ул. Цар Симеон 10