Охранителни услуги в България

Телефон: 086 821888

Адрес: Силистра, Христо Ботев 2

Телефон: 0431 64200

Адрес: Казанлък, бул. Княз Ал.Батенберг 4

Телефон: 089 6719010

Адрес: София, Бокар 16Б, къща 2

Телефон: 082 836223

Адрес: Русе, Цар Фердинанд 4

Телефон: 02 9251446

Адрес: София, Царица Йоанна 160

Телефон: 066 80 1010

Адрес: Габрово, Николаевска 119

Телефон: 064 805 768

Адрес: Плевен, Ген. Владимир Вазов, Втора клинична база

Телефон: 034 443 596

Адрес: Пазарджик, Ген.И.В.Гурко 2

Телефон: 032 63 64 62

Адрес: Пловдив, ул. Капитан Райчо 73Б