Охранителни услуги в България

Телефон: 0879 94 81 57

Адрес: Варна, Акд. Андрей Сахаров 1 ет. 2

Телефон: 042 232784

Адрес: Стара Загора, Христо Ботев 74

Телефон: 0887807915

Адрес: Шумен, бул. Славянски 26

Телефон: 088 5911911

Адрес: Плевен, Генерал Владимир Вазов, 2ра Клинична база

Телефон: 092 666161

Адрес: Враца, ул. Христо Ботев 4А

Телефон: 0746 30 169

Адрес: Сандански, ул. Даскал Козарев 10

Телефон: 088 6454803

Адрес: Сопот, Иван Вазов 66 вх. А ет. 2 ап. 7

Телефон: 0331 655 67

Адрес: Асеновград, Акад.Н.Хайтов 3

Телефон: 052 383737

Адрес: Варна, Бриз-Юг ул. Д-р Н. Коларов 3 бл. 4