Общини в Златица

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Златица, Македония 1

Община Златица се намира в западна България, част от област София с 4 населени места с население 5 837 жители. Районът се радва на благоприятно географско положение и климат; красиви природни дадености и богато културно-историческо наследство.