Общини в Средец

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Средец, Г. Димитров

Община Средец се намира в югоизточна България, част от област Бургас с 32 населени места. Вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания и пещери и стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили и др.