Общини в Раднево

ОБЩИНА РАДНЕВО

Раднево, Митьо Станев 1

Община Раднево се намира в южна България, част от област Стара Загора с 23 населени места. Географското положение я определя като важен транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между северна и южна България.