Общини в Пирдоп

ОБЩИНА ПИРДОП

Пирдоп, пл. Тодор Влайков 2

Община Пирдоп се намира в западна България, част от област София, с 2 населени места. Пирдоп е изходно място на туристически маршрути за х. Паскал и връх Паскал в Стара планина, Еленска базилика, с. Душанци, Панагюрище, Копривщица и по Средна гора.