Общини в Павликени

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Павликени, Руски 4

Община Павликени се намира в северна България, част от област Велико Търново с 20 населени места. Специфично за този край е розарството, производството на дървета и храсти. Важен железопътен център по ЖП линията София-Варна.