Общини в Нови Пазар

Телефон: 0537 23311

Адрес: Нови Пазар, Васил Левски 3