Общини в Кнежа

ОБЩИНА КНЕЖА

Кнежа, Марин Боев 69

Община Кнежа се намира в северозапдна България, част от област Плевен с 4 населени места. Приоритетни отрасли, заради благоприятното географско разположение, са селското стопанство, търговията и промишлеността.