Общини в Долна Митрополия

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Долна Митрополия, Св. Св. Кирил и Методий 39

Община Долна Митрополия се намира в Северна България и е част от област Плевен. Има 16 населени места с общо население 20 064 жители. На територията на общината са развити транспорта, търговията и услугите.