Общини в Девня

ОБЩИНА ДЕВНЯ

Девня, Съединение 78

Община Девня се намира в североизточна България и е част от област Варна. Има 3 населени места с общо население около 8000 души. Икономически силно развит регион: производство на сода, торове, топлоенергия, строителни материали, захар и др.