Общини в България

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Търговище, Свобода

Община Търговище се намира в североизточна България с 52 населени места. Територията е стратегическо пътно кръстовище към Варна и Русе. Водещи отрасли са винарството, млекопреработването, производсво на стъкло, мебели, строителство, търговия.

ОБЩИНА ЛЕВСКИ

Левски, България 58

Община Левски се намира в северна България, част от област Плевен с 13 населени места. Оживен район с отлични комуникации: транспортен център – ж.п. възел и шосеен кръстопът, с традиции в селското стопанство, леката промишленост и машиностроенето.

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Съединение, 6-ти септември 13

Община Съединение се намира в южна България, част от област Пловдив в 10 населени места. Важно транспортно-географско разположение с основни пътни артерии. Водещи отрасли: селско стопанство, лека и хранително-вкусова промишленост, търговия и услуги.

ОБЩИНА КОТЕЛ

Котел, Възраждане 1

Община Котел се намира в югоизточна България, част от област Сливен с 22 населени места. Освен с природните си забележителности, районът е известен и с множество исторически места, които будят у нас национална гордост и човешко самочувствие.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

Вълчедръм, България 18

Община Вълчедръм се намира в северозападна България, част от област Монтана. Има 11 населени места с над 9000 жители. Климатичните условия и релефа са особено благоприятни за отглеждане на зърнени култури, маслодайни култури, фуражни култури, тютюн.

ОБЩИНА РАДНЕВО

Раднево, Митьо Станев 1

Община Раднево се намира в южна България, част от област Стара Загора с 23 населени места. Географското положение я определя като важен транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между северна и южна България.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Казанлък, Розова долина 6

Община Казанлък се намира в южна България, част от област Стара Загора с 20 населени места. Тук е естественият географски център на България. Казанлъшкият регион е световно известен с производството на розово масло в Розовата долина на България.

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Златица, Македония 1

Община Златица се намира в западна България, част от област София с 4 населени места с население 5 837 жители. Районът се радва на благоприятно географско положение и климат; красиви природни дадености и богато културно-историческо наследство.

ОБЩИНА СОПОТ

Сопот, Ив. Вазов 34

Община Сопот се намира в южна България, част от област Пловдив с 2 населени места. Тук преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Сопот - родно място на Иван Вазов.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Несебър, Еделвайс 10

Община Несебър се намира в югоизточна България, част от област Бургас с 14 населени места. Несебър е обявен за град музей – археологически и архитектурен резерват с множество църкви и е включен в списъка на Световното Културно Наследство.

ОБЩИНА ИХТИМАН

Ихтиман, Цар Освободител 123

Община Ихтиман се намира в западна България, част от област София с 24 населени места с население 17 720 жители. Град Ихтиман е административен център на общината. Намира се на 48 км от София и на 40 км от известния планински курорт Боровец.

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Петрич, Цар Борис III 24

Община Петрич се намира в югоизточна България, част от област Благоевград с 57 населени места. Тя е активно балканско и европейско кръстовище между две морета. Минерални води с лечебни свойства има при с. Марикостиново,Кромидово и в местността Рупите

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Панагюрище, 20-ти Април 13

Община Панагюрище се намира в южна България, част от област Пазарджик с 10 населени места. Районът съчетава природни дадености, уникално културно-историческо наследство и богати традиции с модерна инфраструктура и икономически потенциал.

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

Стрелча, пл. Дружба 2

Община Стрелча се намира в южна България, част от област Пазарджик с 5 населени места. Топлите минерални извори са превърнали Стрелча в известен балнеолечебен центрър, който може да се ползва целогодишно.

ОБЩИНА ЕЛЕНА

Елена, Ил. Макариополски 24

Община Елена се намира в северна България и е част от област Велико Търново и граничи с шест общини от пет области. Богата на горска растителност, широколистни дървесни видове: бук, габър, дъб, явор, липа, водни ресурси и голямо дивечово разнообразие

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Дългопол, Г. Димитров 105

Община Дългопол се намира в юсевероизточна България и е част от област Варна с 16 населени места и население 14 389 жители. Чудните скали са най-големият туристически обект на общината.

ОБЩИНА ПИРДОП

Пирдоп, пл. Тодор Влайков 2

Община Пирдоп се намира в западна България, част от област София, с 2 населени места. Пирдоп е изходно място на туристически маршрути за х. Паскал и връх Паскал в Стара планина, Еленска базилика, с. Душанци, Панагюрище, Копривщица и по Средна гора.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Берковица, Йордан Радичков 4

Община Берковица се намира в Северозападна България и е част от област Монтана. Има 20 населени места с общо население 18 803 жители. Прекрасно място за туризъм, спортуване и пълноценен отдих с лечебен климат и минерални води.

ОБЩИНА КАВАРНА

Каварна, Добротица 50

Община Каварна се намира в североизточна България, част от област Добрич с 21 населени места. Общата площ на плажната ивица е 74 000 кв.м. Развит ваканционен туризъм. Каварна е утвърдена като рок столица на България.

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Генерал Тошево, Васил Априлов 5

Община Генерал Тошево се намира в североизточна България, част от област Добрич. Има 42 населени места и около 16000 жители. Известна е с големи горски масиви. Традиционен отрасъл е земеделието.

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Велики Преслав, Борис Спиров 58

Община Велики Преслав е разположена в Североизточна България, част от област Шумен. Общината се състои от 12 населени места. Населението наброява приблизително 16764 човека.

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Царево, Хан Аспарух 36

Община Царево се намира в югоизточна България, част от област Бургас с 13 населени места. Богато разнообразие от природни дадености, възможности за туризъм по прекрасната плажна ивица на района.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Първомай, Братя Миладинови-юг 50

Център за нашите деца, финансиран от Оперативна програма -Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Да не изоставяме нито дете.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Гълъбово, Република 48

Община Гълъбово се намира в южна България и е част от област Стара Загора. Има 11 населени места с население 13 394 жители. Промишленото развитие се базира основно на въгледобив, производство и преноса на електроенергия.

ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Брусарци, Георги Димитров 85

Община Брусарци се намира в северозападната част на България, част от област Монтана с 10 населени места с общо население 5 078 жители. Възлова жп гара на линиите Мездра-Видин и Мездра-Лом, шосейни връзки с Видин, Лом и Белоградчик.

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Ботевград, пл. Освобождение 13

Община Ботевград се намира в Западна България и е част от Софийска област. Има 13 населени места с общо население 33 175 жители. През територията й минава магистрала Хемус и прохода Витиня, свързващ северна с южна България.

ОБЩИНА ЕЛХОВО

Елхово, Търговска 13

Община Елхово се намира в югоизточна България, част от област Ямбол с 22 населени места с население 16 219 жители. Запазено е богато културно-историческо наследство, съхранени са фолклорните традиции и обичаи. Има няколко резервата.

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Долни Чифлик, Тича 1

Община Долни чифлик се намира в североизточна България и е част от област Варна с 17 населени места. На територията й има много защитени местности и резервати и известни черноморски курорти.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Средец, Г. Димитров

Община Средец се намира в югоизточна България, част от област Бургас с 32 населени места. Вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания и пещери и стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили и др.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Етрополе, 9 септември 1

Община Етрополе се намира в западна България, част от област софия с 10 населени места с население 12 047 жители. Тя привлича посетители с културно-историческото си наследство, приподата, традициите и уникалните си празници.

ОБЩИНА АРДИНО

Ардино, Бели брези 31

Община Ардино се намира в Южна България и е част от област Кърджали. Общината има 53 населени места, които са разположени по склоновете на Родопите и е важен транзитен коридор към Черноморието и към вътрешността на страната.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Провадия, Дунав 39

Община Провадия се намира в североизточна България, част от област Варна с 25 населени места. Близостта на Черно море, жп линията и магистрала Хемус, производството на разсол за химическите заводи са фактори, които благоприятстват за развитието й.

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Червен Бряг, Антим I 1

Община Червен Бряг се намира в северозападна България, част от област Плевен с 14 населени места. Благоприятно географско разположение и добре изградена транспортна инфраструктура. На територията й има има 37 защитени природни местности.

ОБЩИНА КАРЛОВО

Карлово, П. Събев 1

Община Карлово се намира в южна България, част от област Пловдив с 27 населени места. На територията й има 19 читалища, като във всяко едно от тях функционира библиотека. В района се отглеждат етерично-маслени култури.

ОБЩИНА ТРЯВНА

Трявна, Бачо Киро 1

Община Трявна се намира в северна България, част от област Габрово с 106 населени места. Трявна е град с възрожденска атмосфера и удобен изходен пункт за разходки, излети и походи през всички сезони в близката планина.

ОБЩИНА КНЕЖА

Кнежа, Марин Боев 69

Община Кнежа се намира в северозапдна България, част от област Плевен с 4 населени места. Приоритетни отрасли, заради благоприятното географско разположение, са селското стопанство, търговията и промишлеността.

ОБЩИНА БЯЛА

Бяла, А. Премянов 29

Община Бяла се намира в североизточна България, в централната част на българското черноморие, част от област Варна. Има 6 населени места с общо население 3 242 жители. Намира се по средата между Варна и Бургас.Общата дължина на плажната ивица е 6244м

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Тетевен, Сава Младенов 1

Община Тетевен се намира в северна България, част от област Ловеч с 13 населени места. Районът е приятна среда за туризъм и отдих, а Тетевен е град с традиции в духовната култура.

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Дупница, Свобода 1

Община Дупница се намира в югозападна България и е част от област Кюстендил с 17 населени места и население 44 988 жители. Обслужва се предимно от автомобилен и железопътен транспорт. Има изключително благоприятно геостратегическо положение.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Луковит, Възраждане 73

Община Луковит се намира в северна България, част от област Ловеч с 12 населени места. На територията преминава главен шосеен път София - Русе и София - Плевен, геопарк Искър-Панега, местността Котлен, скалните образувания Куклите.

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Павликени, Руски 4

Община Павликени се намира в северна България, част от област Велико Търново с 20 населени места. Специфично за този край е розарството, производството на дървета и храсти. Важен железопътен център по ЖП линията София-Варна.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Долна Митрополия, Св. Св. Кирил и Методий 39

Община Долна Митрополия се намира в Северна България и е част от област Плевен. Има 16 населени места с общо население 20 064 жители. На територията на общината са развити транспорта, търговията и услугите.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Сандански, Свобода 16

Община Сандански се намира в югозападна България, част от област Благоевград с 54 населени места.Тук минава международният път Е79 и международната ЖП линия София-Кулата-Атина. Изключително чист въздух и много минерални извори.

ОБЩИНА ДЕВНЯ

Девня, Съединение 78

Община Девня се намира в североизточна България и е част от област Варна. Има 3 населени места с общо население около 8000 души. Икономически силно развит регион: производство на сода, торове, топлоенергия, строителни материали, захар и др.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Пещера, Дойранска Епопея 17

Община Пещера се намира в южна България, част от област Пазарджик с 3 населени места. В нея умело се съчетаваст климат, природните феномени, географското разположение, животинските видове, историческото наследство и природните забележителности.

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Костинброд, Охрид 1

Община Костинброд се намира в западна България, част от София област с 13 населени места. На територията й има множество пещери. Районът е много популярен сред любителите на гъбите. Този интерес се дължи на многобройните видове и тяхното изобилие.

ОБЩИНА ШАБЛА

Шабла, Равно поле 35

Община Шабла се намира в североизточна България, част от областДобрич с 16 населени места. Морските плажове обхващат 22 % от българското Черноморие. Съчетава се традиционния морски ваканционен туризъм с подводен, яхтен и скален туризъм.

ОБЩИНА КУБРАТ

Кубрат, Кн. Борис 1

Община Кубрат се намира в СИ България, част от област Разград с 17 населени места. Транспортен коридор между Турция и Румъния, както и транспортен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, Тутракан за Разград, Попово и Габрово.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Велинград, Хан Аспарух 35

Община Велинград се намира в Южна България и е част от област Пазарджик. Общината има 24 населени места с общо население 40 707 жители. Балнеохотелите и рехабилитационните центрове в курорта са със съвременно и специализирано SPA оборудване.

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Приморско, ул. Трети март 56

Община Приморско се намира в североизточна България, част от област Бургас с 6 населени места. Районът е известен с едни от най-хубавите, дълги и широки плажове на цялото Българско Черноморие с непосредствената близост до Странджа и река Ропотамо.

ОБЩИНА ПОПОВО

Попово, Ал. Стамболийски 2

Община Попово се намира в североизточна България, част от област Търговище с 35 населени места. Благоприятно географско разположение спрямо главните инфраструктурни коридори на страната. Селското стопанство е важна съставна част от икономиката й.

ОБЩИНА БАЛЧИК

Балчик, 21 септември 6

Община Балчик се намира в Североизточна България и е част от област Добрич с население над 20000 души. Има 22 населени места, от които се откроява известният морски курорт Албена. Кмет на общината е Николай Ангелов.

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Две Могили, България 84

Община Две могили се намира в Северна Българияи е част от област Русе. Има 12 населени места и население 9 442 души. Природният комплекс от разнообразен ландшафт създава благоприятни условия за развитие на земеделие и животновъдство.

ОБЩИНА ДУЛОВО

Дулово, В. Левски 18

Община Дулово се намира в североизточна България и е част от област Силистра с 27 населени места и население 29 330 души. Основният предмет на дейност е възпроизводство, отглеждане и стопанисване на горите и дивеча на територията на стопанството.

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Бяла Слатина, Д. Благоев 74

Община Бяла Слатина е разположена в северозападна България (област Враца). Има 15 населени места с общо население 24 606 жители. През нея минава главна пътна артерия, свързваща източното Черноморие със западните части и пътища с регионално значение