Обмяна на валута

Обмяна на валута се извършва в банките и в обменните бюра, или т.нар. чейндж (change) бюра.

В чейндж бюрата се извършва и обмяна на монети и на някои стари емисии банкноти.

Конвертируемите валути се търгуват с тесни маржове и актуални обменни валутни курсове, базирани на международния валутен пазар.

 

Изпълняват се поръчки за набавяне на по-големи количества от дадена валута и доставка на някоя екзотична валута, ако я няма в налиност на касите.

 

Изпълняват се сделки с том и спот вальор на предварително договорени курсове. Извършва се проверка на валута и левове по молба на клиента.

 

БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато , валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 часа българско време. При липса на нови обменни курсове към този час за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден. За повече информация натиснете тук.