Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

ЗОНА СОД 2002 ЕООД

ЗОНА СОД 2002 ЕООД извършва висококвалифицирано обслужване в областта на труд и работни заплати ТРЗ, и социално осигуряване. Наша основна цел е да подпомогнем счетоводните отдели на клиентите си, като им осигурим професионално обслужване.

ЗОНА СОД 2002 ЕООД извършва и висококвалифицирано обслужване на интересите на клиентите в областта на труд и работни заплати (ТРЗ) и социално осигуряване.

Наша основна цел е да осигурим професионално обслужване в областта на ТРЗ услугите.

Обработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация. Ние можем да Ви освободим от тежестта за разглеждане на безброй законодателни документи, докато се опитвате да откриете как да се справите с нуждите на служителите, работещи по трудов договор, на половин или пълен работен ден, начисленията и удръжките, данъчните задължения и свързаните с това въпроси.

По този начин ще имате повече време за управление на Вашата дейност и повишаване на ефективността на Вашият счетоводен отдел, както и на производителността на цялата компания.

Клиентите ни получават следните услуги:

•    Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им
•    Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми
•    Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите
•    Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда
•    Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати
•    Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път
•    Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно
•    Изготвяне на документи за пенсиониране
•    Оформяне на трудови книжки
•    Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите
•    Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ
•    Представляване на фирмите пред органите на НАП, Инспекция по труда и НОИ при ревизии и проверки, относно ДОО, ЗО и ДЗПО
•    Изготвяне на вътрешно-фирмени документи: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата
•    Посредничество за трудова медицина
•    Консултации и съдействие при наемане на персонал

Специалист: Светла Стефанова – тел. 0888 525657
Образование: Висше, степен Магистър – Стопанска Академия Д. А.Ценов, гр. Свищов
2006г. – 2009г. – Инспектор сектор „ПОВН" – НОИ
2009 до настоящия момент – главен счетоводител и специалист ТРЗ

Мнения

Напиши мнение за ЗОНА СОД 2002 ЕООД

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЗОНА СОД 2002 ЕООД ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.