СБАЛФРМ МЕДИКА

Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина Медика, Русе работи с НЗОК. Екипът от специалисти се състои от лекари, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри, санитарки, логопед, психолог и дефектолог.

Лечебни заведения Медика водят началото си от 2003 г. Предлагаме на пациентите си цялостно медицинско обслужване в редица направления. Водещите принципи в работата на целия екип на лечебни заведения Медика са безкромпомисното качество на предлаганите медицински услуги, съчетано с внимателно и лично отношение към всеки пациент.
 Специализирана болница за активно лечение по физикална и рехабилитационна медицина Медика е създадена през 2005 година. В лечебното заведение работят водещи специалисти в областта на физикалната и рехабилитационната медицина. В СБАЛФРМ Медика се провежда лечение на деца с детска церебрална парализа и се работи по методите на „Войта” и „Бобат”.
 

От 2006 г. в СБАЛФРМ Медика се прилага метода лимфен дренаж, след като група от нашите специалисти премина обучение към Брюкселския свободен университет. Това е първата група специалисти по мануален лимфен дренаж в Североизточна България, която има сертификат. Този вид масаж се практикува засега единствено в Русе и София и е приложим при вродени и придобити лимфни отоци на крайниците.
 В болницата лекуваме:

 1. Болести на централната нервна система:
 • Слединсултни състояния
 • Болест на Паркинсон
 • Множествена склероза

     2.    Детска церебрална парализа:

 • Метод на Войта - Прилагаме този и други съвременни методи при деца с церебрална парализа
 • Метод на Бобат - невроразвойна терапия

    3.     Болести на периферната нервна система:

 • Плексити;
 • Радикулити;
 • Полиневропатии;
 • Невралгии на троичния и лицевия нерв;

   4.     Болести на сърдечно съдовата система:

 • Слединфарктни състояния

   5.     Първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

   6.     Родова травма на периферна нервна система:

 • Акушерска парализа

   7.     Родова травма на централната нервна система

   8.     Увреждания на опорно - двигателния апарат

   9.     Състояния след фрактури, травми, артрозна болест:

 • Дископатии;
 • Ендопротезиране;
 • Протезиране след ампутация;
 • Ревматоиден артрит и бурсит;
 • Болест на Бехтерев;

В СБАЛФРМ МЕДИКА разполагаме с добре оборудвани по стандартите зали за електролечение и кинезитерапия.

За контакти:
Адрес: Русе, Хирургичен блок на МБАЛ, ет.7 и сутерен
Тел.: 082/887356, 887357; 0885/910369
Еmail: [email protected]
http://www.medicabg.com

 Многопрофилна болница за активно лечение „Медика – Русе”
Адрес – град Русе, улица „Рига” 35
За връзка - 082 830 230 Моб.: 0876 830 230, 0885 816 090
Е- mail: [email protected]

Многопрофилна болница за активно лечение МЕДИКА - РУСЕ е медицинска институция, чието призвание е да осигурява първокласно и леснодостъпно медицинско обслужване в широк кръг клинични специалности. В концепцията на болницата е залегнало съчетаването на високия професионализъм на медицинските специалисти с високотехнологично оборудване и съвременно управление за постигане на най-добрите резултати в лечебно-диагностичната дейност. Мисията на болницата е да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания, а чрез това и на техните близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях болести. В лечебното заведение са разкрити Диагностично консултативен блок, Клинична и микробиологична лаборатория. В МБАЛ Медика – Русе са разкрити следните отделения:

 • Отделение по обща, детска пластично-възстановителна хирургия, урология, ортопедия и травматология
 • Отделение по инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология
 • ОАИЛ
 • Отделение по съдова хирургия
 • Отделение по очни болести
 • Отделение по вътрешни болести
 • Отделение по гинекология
 • Отделение по нервни болести
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по патоанатомия

За контакти: 

Адрес – град Русе, улица „Рига” 35
За връзка - 082 830 230 Моб.: 0876 830 230, 0885 816 090
Е- mail: [email protected]
 

Специализирана болница за активно лечение по кардиология Медика Кор осигурява спешна и планова инвазивна кардиологична помощ за обширен регион от Североизточна и Централна Северна България. Дейността на болницата е изцяло обърната към пациента, като му осигурява най-доброто лечение от висококвалифицирани специалисти с помощта на модерна апаратура, както и емоционална подкрепа и милосърдие от страна на целия персонал.

Екипът е изграден от лекари и медицински сестри, с дългогодишен опит в областта на инвазивната кардиология.  Основните заболявания, които изискват инвазивно изследване (сърдечна катетеризация) са:

 • Остър миокарден инфаркт
 • Прединфарктно състояние и стенокардия с различна давност
 • Вродени и придобити сърдечни пороци с оглед оперативно лечение
 • Различни видове кардиомиопатии

В случаите, в които наличието на исхемична болест на сърцето не може да се отхвърли с неинвазивни методи;

 • Остри заболявания на аортата
 • Заболявания на сънните, бъбречните и други периферни артерии

За контакти:

Адрес: Русе 7000, ул. „Независимост" 2,
Хирургичен блок на МБАЛ-сутерен (вход откъм р. Дунав),
Регистратура: 082 887 363, моб.: 0886 110 126, консултативен кабинет: 082 887 364, Е-mail: [email protected]

 

Мнения

Напиши мнение за СБАЛФРМ МЕДИКА

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СБАЛФРМ МЕДИКА! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.