Счетоводна Кантора Терзиев и Ко

Счетоводни услуги Терзиев и Ко - Счетоводно обслужване и данъчни консултации. Счетоводни и ТРЗ услуги, ДДС, интрастат, годишно приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Желаното от Вас качество е по-високо от цената

Счетоводна Кантора „Терзиев и Ко” – Винаги Близо до Теб!
Счетоводните Услуги и Финансов Анализ за успеха на Вашият Бизнес!

Ние сме екип от млади професионалисти, отдадени изцяло на професията. За нас всеки клиент и всеки детайл е важен. Ангажираме се да отговорим на въпросите ви по всяко време. Един от основните ни стремежи е да ценим максимално времето на управителите. Затова извършваме посещения в офисите на клиентите без допълнително оскъпяване, независимо от целта на срещата.

Счетоводна къща Терзиев и Ко ви предлага:

Счетоводство:

• изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика
• обработка и класифициране на документи
• текущо водене и осчетоводяване на всички счетоводни документи в съответствие със Закона за счетоводството, Националното счетоводно законодателство
• съставяне на платежни нареждания към вашите покупни фактури
• изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети
• изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС
• изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на Статистиката и БНБ, съставяне на тримесечни отчети към БНБ
• изготвяне на необходимите справки за нуждите на Фирмата, Лизингови компании, Банки, НАП, НОИ, НСИ и други
• годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за нуждите на НАП, НСИ
• изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица
• подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията

ТРЗ и Личен състав:

• съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи
• водене на досиета на персонала на фирмата
• изготвяне на ведомости за заплати, удържки и фишове за заплати
• изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7
• съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски
• изчисляване на обезщетения и представяне на болнични листи в НОИ
• изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3
• заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващи лица
• консултации по социално и здравно осигуряване, управление на човешките ресурси и т.н. свързани с отдела Ви „ТРЗ и Личен състав
 
Други услуги:

• Регистрация и Пререгистрация на Фирми
• Регистрация и Дерегистрация по Закона за Данък върху Добавената Стойност /ЗДДС/
• Изготвяне на документи и подаване на заявления в Агенцията по Вписванията - Търговски Регистър
• Изготвяне и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ към Главна Агенция Инспекция по труда
• Регистрация в Комисия за защита на лични данни
• Данъчно представяне и защита на фирмата
• Изваждане на Удостоверение за Актуално Състояние /УАС/
• Изваждане на Удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК
• Взимане на документи от офиса на Клиента от всички точки на гр.София, без допълнително оскъпяване

Личният успех зависи от успешния бизнес, а добрият счетоводител се грижи за него!

При интерес за връзка и запитвания, може да се свържете с нас по всяко време.
Очакваме Ви!

Мнения

Напиши мнение за Счетоводна Кантора Терзиев и Ко (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Счетоводна Кантора Терзиев и Ко! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Със счетоводна къща Терзиев работим от доста време и сме много доволни от техните счетоводни услуги. Винаги са на линия за компетентен съвет и консултация когато ни потрябват и спазват всички срокове и изисквания. И не на последно място не ни смъкват кожата с високи цени.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.