Счетоводна Кантора Терзиев и Ко

Счетоводни услуги Терзиев и Ко - Счетоводно обслужване и данъчни консултации. Счетоводни и ТРЗ услуги, ДДС, интрастат, годишно приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Желаното от Вас качество е по-високо от цената

Счетоводна Кантора „Терзиев и Ко” – Винаги Близо до Теб!
Счетоводните Услуги и Финансов Анализ за успеха на Вашият Бизнес!

Ние сме екип от млади професионалисти, отдадени изцяло на професията. За нас всеки клиент и всеки детайл е важен. Ангажираме се да отговорим на въпросите ви по всяко време.

Един от основните ни стремежи е да ценим максимално времето на управителите. Затова извършваме посещения в офисите на клиентите без допълнително оскъпяване, независимо от целта на срещата. Счетоводна къща Терзиев и Ко ви предлага:

Счетоводство:

• изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика
• обработка и класифициране на документи
• текущо водене и осчетоводяване на всички счетоводни документи в съответствие със Закона за счетоводството, Националното счетоводно законодателство
• съставяне на платежни нареждания към вашите покупни фактури
• изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети
• изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС
• изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на Статистиката и БНБ, съставяне на тримесечни отчети към БНБ
• изготвяне на необходимите справки за нуждите на Фирмата, Лизингови компании, Банки, НАП, НОИ, НСИ и други
• годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за нуждите на НАП, НСИ
• изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица
• подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията

ТРЗ и Личен състав:

• съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи
• водене на досиета на персонала на фирмата
• изготвяне на ведомости за заплати, удържки и фишове за заплати
• изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7
• съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски
• изчисляване на обезщетения и представяне на болнични листи в НОИ
• изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3
• заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващи лица
• консултации по социално и здравно осигуряване, управление на човешките ресурси и т.н. свързани с отдела Ви „ТРЗ и Личен състав
 
Други услуги:

• Регистрация и Пререгистрация на Фирми
• Регистрация и Дерегистрация по Закона за Данък върху Добавената Стойност /ЗДДС/
• Изготвяне на документи и подаване на заявления в Агенцията по Вписванията - Търговски Регистър
• Изготвяне и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ към Главна Агенция Инспекция по труда
• Регистрация в Комисия за защита на лични данни
• Данъчно представяне и защита на фирмата
• Изваждане на Удостоверение за Актуално Състояние /УАС/
• Изваждане на Удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание чл.87, ал.6 от ДОПК
• Взимане на документи от офиса на Клиента от всички точки на гр. София, без допълнително оскъпяване


Специални ценови отстъпки на счетоводните услуги, актуални през 2017 година!

 Личният успех зависи от успешния бизнес, а добрият счетоводител се грижи за него!

При интерес за връзка и запитвания, може да се свържете с нас по всяко време.
Очакваме Ви!

Мнения

Напиши мнение за Счетоводна Кантора Терзиев и Ко

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Счетоводна Кантора Терзиев и Ко! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.