Т.Е.А.М.

Оторизиран дистрибутор и сервизен център за аналитична апаратура за хроматография, масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, AFM, SEM, наноиндентери, доказателствена и криминалистична техника, консумативи, общо лабораторно оборудване и др.

Фирма Т.Е.А.М. ООД оперира на българския пазар вече над 20 години. От самото начало, фирмата е оторизиран дистрибутор и сервизен център за България на Agilent Technologies - глобален лидер в областта на аналитичната апаратура. В сферата на сигурността, от дълги години сме представител на Foster&Freeman за широк спектър от доказателствена и криминалистична техника. Дистрибутор на Keysight Technologies за атомно-силови микроскопи (AFM), сканиращи електронни микроскопи (SEM), наноиндентери. Партнираме си с Oxford Instruments за настолни ЯМР системи, както и с PEAK Scientific за генератори на чисти газове.

Т.Е.А.М. ООД извършва продажби, доставка, гаранционна и извънгаранционна поддръжка, профилактика, валидиране и проверка на аналитични системи, в съответствие с необходимите стандарти, технически и методологични консултации, както и организиране на семинари и обучения в България.

Част от аналитичните продукти, които предлагаме:

• Системи за газова хроматография – GC, 2D-GC
• Детектори за газова хроматография – FID, TCD, μECD, NPD, SCD, NCD
• Индустриален клас системи за високоефективна течна хроматография: HPLC, UHPLC, 2D-LC
• Детектори за HPLC и UHPLC – UV-Vis, DAD, FLD, RID, ELSD
• Масспектрометрични детектори за GC – Q, QQQ, Q-TOF
• Масспектрометрични детектори за HPLC и UHPLC – Q, QQQ, TOF, Q-TOF
• Техники за подготовка и автоматично инжектиране на пробите за GC – Purge and Trap, Headspace, Autoinjector, Thermal Desorption and Thermal Separation Probe, Sample Prep Workbench, както и за HPLC – SPE, On-line SPE, QuEChERS, SLE, филтруване
• Системи за атомна спектроскопия – ICP-MS, ICP-OES, AAS, MP-AES
• Системи за молекулна спокроскопия – FTIR, UV-Vis-NIR, Fluorescence
• Хроматографски колони, консумативи за хроматография и спектроскопия, стандарти за инструментален анализ и пробоподготовка
• Генератори на чисти газове
• Атомно-силови микроскопи (AFM), сканиращи електронни микроскопи (SEM), наноиндентери
• Настолни системи за ядрено-магнитен резонанс (NMR)
• Видеоспектрални системи за сравняване и проверка на банкноти, паспорти, визи както и за рутинна проверка на съмнителни документи
• Криминалистични светлинни източници, уреди за анализ на веществени доказателства по индекс на пречупване, елементен анализ с лазерна аблация, раманови микроскопи за анализ на мастила, тонери и др., системи за проявяване, заснемане и сравняване на пръстови отпечатъци.

На нашия сайт www.team-cag.com можете да видите пълната гама продукти и услуги.

Вярваме, че в основата на нашия успех са високото качество на предлаганите продукти и услуги, както и коректността в отношенията с партньори и клиенти. През годините затвърдихме своите позиции в областта на опазването на околната среда, фармацевтичната индустрия, хранителния контрол, химичната промишленост, медицината, нефтопреработката, токсикологията, здравеопазването, криминалистиката, металургията и др.

Разполагаме със собствен сервизен център. Нашите висококвалифицирани сервизни инженери осъществяват:

• инсталация на аналитичната техника
• обучение за работа с цялата гама от предлагана аналитична апаратура
• сервизна поддръжка на място, по телефона и по електронен път
• профилактична поддръжка и проверка на операционната готовност на аналитичните системи и база данни при инсталация и рутинна работа (IQ/PV и OQ/PV) съобразно стандартите на GLP, GMP
• технически и методологически консултации
• електронни семинари

На нашия уеб-сайт www.team-cag.com можете да намерите не само актуална информация за иновациите в областта на аналитичната апаратура, но и най-съвременните приложения в различните области на промишлеността, научните и медицинските изследвания.

Работим в съответствие със стандарта ISO 9001 още от месец юни 1998 г. Нашият сертификат по последната ревизия на стандарта ISO 9001:2008 е издаден от ÖQS, австрийска организация за сертифициране, верифициране и оценка, член на IQN (Международната Мрежа за Сертифициране). Ние вярваме, че въвеждането на подобна система на качество ще доведе до по-ефективни процедури и непрекъснато усъвършенстване на дейността на фирмата, насочени към удовлетворяване изискванията и спечелване и запазване на уважението и доверието на нашите партньори и клиенти. Стремим се непрекъснато да подобряваме качеството на услугите, които Ви предоставяме.
 

Мнения

Напиши мнение за Т.Е.А.М. (2)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Т.Е.А.М.! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Васил Костакиев 21 Jun 2015 12:22

Ако ви трябва специализирана аналитична апаратура, обърнете се към тази фирма. Предлагат много широка гама аналитични системи за различни отрасли.Компетентност и професионализъм.

Най-прецизната апаратура! Препоръчвам!

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.