МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВАЛЖАН

Медико-диагностична лаборатория Валжан с профил в изънболничната медицинска помощ, извършва дейности по оценка на цитологичен материал, хистологични изследвания, диагностика, биопсии, гефрирно изследване и други.

Медико-диагностична лаборатория Валжан е извънболнично лечебно заведение, с централа на управление в град Стара Загора и се ръководи от лекар с дългогодишен опит и специалист по Патоанатомия и цитопатология. Търговското дружество има клон в град Кърджали, което също е ръководено от медицинско лице – експерт в областта.

МДЛ Валжан осигурява на пациентите безупречно обслужване, като лабораторните лекари оказват специализирана консултативна помощ на здравноосигурени лица по ценоразпис с утвърдени цени, а също така и на лица със прекъснат здравноосигурителен статус.

В своята дейност МДЛ Валжан си сътрудничи с други заведения за извънболнична помощ, НЗОК, РЦЗ – Стара Загора,  РЦЗ – Кърджали, РИОКОЗ, органи по социално осигуряване и др.

Центърът за извънболнична медицинска помощ е снабден с модерна апаратура и отлични лабораторни експерти, които в зададени срокове ще подготвят изследванията на пациентите и ще окажат помощ при необходимост от последваща консултация със специалист.

В дейността си, медико-диагностичният център е свързан и прави изследвания за болнични заведения, катедри по вътрешна медицина, хирургии, акушерство, гинекология, плумология, офталмология и още много.

В МДЛ Валжан се извършват следните видове изследвания:

• Оценка на цитологичен материал от – таб от гърда, цитонамазка, храчка, перитоналенпунктат, плевраленпунктат
• Хистологично изследване – от амбулаторма биопсия, хистологичен материал, хистохимично изследване, имунохистомична диагностика, спермограма, гефрирно изследване.

Мнения

Напиши мнение за МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВАЛЖАН (9)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВАЛЖАН! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Георги Столетов 12 Sep 2015 12:52

За МДЛ Валжан

Много съм доволен, работи се много лесно, бързо и приятно с тях и са много точни във всяко едно бизнес и човешко отношение! С две думи - големи професионалисти!

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.