СТМ - ЕВРО КОНСУЛТ

Служба по трудова медицина. Акредитирана лаборатория за измервания по електробезопасност и измерване на факторите на работната среда. Вътрешни одити по OHSAS 1801. Изготвяне на системи за самоконтрол и НАССР. Изготвяне на противопожарни досиета.

Служба по трудова медицина Евро Комсулт и органът за контрол от вида С работят от 2007г. Дейността ни обхваща широк кръг от въпроси, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, измерванията по електробезопасност и на факторите на работната среда.

Оказваме съдействие на работодателите и съветваме работниците и служителите за по-пълноценно изпълнение на задълженията и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Множеството контакти с юридически и физически лица, заети в различни области от икономиката ни позволява да оказваме съдействие и по въпроси, които са извън сферата на ЗБУТ.

Предлагаме консултации по трудово-правни въпроси. Извършваме оценка на риска. Изготвяме длъжностни характеристики, инструкции за безопасна работа с работно оборудване и много други услуги. Извършваме измервания по електробезопасност на фактори на работната среда и вентилационни уредби. Предлагаме калибриране на термометри и pH-метри. Предпочитаме непосредствения контакт с клиента, реагираме бързо, точно и адекватно на възникнали проблеми.

Адрес:
Шумен, бул. Славянски 24, ет. 3
телефони: 054 860 352; 0888 284 508
Фейсбук страница СТМ Евро Консулт

Мнения

Напиши мнение за СТМ - ЕВРО КОНСУЛТ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СТМ - ЕВРО КОНСУЛТ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.