Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

СТМ-ЕКСПЕРТ

СТМ-ЕКСПЕРТ ООД е основана през 2000г. Основният предмет на дейност е свързан с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Фирмата се развива в две основни направления, които позволява да отговори на всички изисквания на клиентите си.

Фирма СТМ-ЕКСПЕРТ се развива в две основни направления, които позволяват да отговори на всички изисквания на своите клиенти във връзка с оценката на риска, контрола на параметрите на работната среда и оценка на здравното състояние на работещите.
'СТМ-ЕКСПЕРТ' ООД е в състояние и предлага възможност за своевременно предоставяне на информация и консултации по въпросите, свързани със здравето и безопасността при работа. 'СТМ-ЕКСПЕРТ' ООД гарантира осигуряване на непрекъснат контакт с експертите си в рамките на нормалното работно както и при възникване на извънредни ситуации в извънработно време.

'СТМ-Експерт' ООД, гр. Стара Загора извършва целия обем от дейности в изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Органът за контрол от вида С при 'СТМ – ЕКСПЕРТ' ООД е създаден през 2004 г. и е акредитиран от ИА БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005 с регистрационен номер 226 ОКС, като независима страна, извършваща контрол на нови или в експлоатация обекти и съоръжения.
Тук работят специалисти, притежаващи високо ниво квалификация, дългогодишен професионален и практически опит, необходими за извършването на контрол, както и за оценка на съответствието спрямо изискванията на действащите нормативни документи.
  Приоритет за нас са:
• Качеството при извършване на контрола;
• Гарантиране в най-висока степен безпристрастност на извършената оценка;
• Бързина и високо ниво на извършваните услуги.


    КОНТАКТИ:
6000 гр. Стара Загора
Ул. „Августа Траяна” № 16
Моб.тел.: 088 5429530
Моб.тел.: 088 4959656
Моб.тел.: 088 5428432

КОНТАКТИ:
6000 гр. Стара Загора
Бул. „М. Методи Кусев“№ 35, вх.А, ет.1, ап.2
Тел/факс: 042 620 427
Моб.тел.: 0888 667 817
Моб.тел.: 0888 935 345

Мнения

Напиши мнение за СТМ-ЕКСПЕРТ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СТМ-ЕКСПЕРТ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.