СОФИЙСКА ВОДА

Софийска вода АД предлага - доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери. Монтаж на водомери с дистанционно отчитане. Тестване на водомери. Трасиране и откриване на течове. Канализационни услуги. Анализи на проби от питейни и отпадъчни води

Софийска вода АД е най-голямото ВиК дружество на територията на България. Предлагаме на своите клиенти услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води. Стремим се да бъдем успешен и първокласен доставчик на висококачествени услуги, ние сме открити, работим в партньорство с обществото и се стремим към непрекъснато подобрение.

Водомерни услуги

- Доставка, монтаж и пломбиране на водомери:

 • Подмяна на водомери
 • Подмяна на водомер и спирателен кран
 • Монтаж на водомер в жилища без измервателни уреди
 • Монтаж на индивидуален водомер, собственост на клиента

- Тестване на индивидуални водомери

- Монтаж на водомери с дистанционно отчитане

Монтаж на водомери с дистанционно отчитане. Услугата включва монтаж на водомери с импулсен изход, модули за дистанционно отчитане и пломбиране. Отчитането се осъществява с оптично устройство от инкасатор на разстояние 25 м, при осигурен достъп до общите части на сградата /стълбището/.

Инсталиране на система за дистанционно отчитане. Услугата включва монтаж на водомери и модули за дистанционно отчитане, както и концентратори на данни, които се монтират ориентировъчно през един етаж. Отчитането се извършва през GSM мрежата, без да е необходимо посещение на инкасатор до сградата.
 Трасиране и откриване на течове по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа


- Софийска вода АД е специализирана в трасиране и откриване на течове по улични водопроводни мрежи и сградни водопроводни отклонения.

- Като допълнителни услуги за своите клиенти, дружеството предлага трасиране на водопроводи и откриване на течове по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа, които са ангажимент на собствениците на сградата или имота.

Трасиране

- Услугата представлява локализиране местоположението на метални проводи или проводи с вградена метална нишка, които попадат във вътрешно-площадковата мрежа. При наличие на планове на водопроводи, кранове и пожарни хидранти, локализирането на проводи е по прецизно. Услугата не включва локализиране на проводи в затворени пространства и сгради. 
 

Откриване на скрити течове

- Услугата включва локализиране на скрити течове по вътрешно-площадкова водопроводна мрежа. При съмнение за скрит теч, нашите специалисти ще го открият с помощта на акустична апаратура. Наличието на планове на водопроводи, кранове и пожарни хидранти ще улеснят откриването на теча. Услугата не включва локализиране на проводи в затворени пространства и сгради. 
 

Канализационни услуги

- Софийска вода АД извършва ремонт и поддръжка на уличната канализационна мрежа.

Като допълнителни услуги за своите клиенти, дружеството предлага канализационни услуги обхващащи поддръжката на канализационната мрежа в участъка между първа ревизионна шахта и сградата.
 

Канализационни услуги

 • почистване на канали в участъка между първа ревизионна шахта и сградата;
 • почистване на канализационни мрежи и сградни отклонения, които не са предадени за експлоатация на дружеството;
 • почистване на първа ревизионна шахта;
 • изчерпване на отпадни води от шахти (с дълбочина до 6 метра);
 • почистване на оттоци;
 • инспекция на канали с телевизионна камера (с дължина до 50 метра и диаметър до ф 300).
   

Лабораторни анализи

- Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към „Софийска вода“ АД е акредитирана лаборатория, която извършва анализи на проби от питейни, повърхностни и подземни води; отпадъчни води и утайки, съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17025. Освен задължителния мониторинг на водата лабораторията предлага допълнителни платени анализи при заявка от клиент.

 Видове анализи

 • Физико-химични показатели
 • Микробиологични и хидробиологични показатели
 • Анализи на над 30 елемента ICP-OES (вкл. микровълново разлагане)
 • Анализ на живак със система за хидридно генериране
 • Анализ на пестициди с GC/MS/MS
 • Анализ на Халоалкани с GC/MS/MS
 • Съдържание на органичен и неорганичен въглерод (TOC)
 • Анализи с Йонен хроматограф
 • Анализи с непрекъснат поточен анализатор
 • Анализи с газов хроматограф
 • Спектрофотометрични анализи
 • Полеви тестове за свободен хлор
   

Допълнителна информация за предлаганите услуги е публикувана на нашата Интернет страница: www.sofiyskavoda.bg/services/default.aspx 

Мнения

Напиши мнение за СОФИЙСКА ВОДА (6)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за СОФИЙСКА ВОДА! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Гери Домузова 21 May 2015 14:27

Доволна съм от Софийска вода. Скоро ни смениха водомера, много експедитивно действаха. И като цяло мисля че са коректни към клиентите.

Тестване на водомер

За минимално време хората дойдоха, свалиха и изпратиха водомера за проверка. На мястото на водомера беше сложена тръба. Сметката накрая на месеца беше нормална. След 10 дни дойдоха и монтираха водомера.

Лазар Кръстев 28 Aug 2012 14:59

ЗдравейтеЖивял съм в доста от големите градове в България и съм дългогодишен служел във ВиК дружествата им. Наскоро се преместих в София. Като специалист във ВиК сектора бях приятно изненадан. Живея в квартал Красно Село и качеството на водата е много по-добро от качеството, в който и да е друг български град. Цената на водата също е една от най-ниските. Надписани количества се получават и в моята сметка. Понякога са дори над 10%. Но опитът на ВиК служител ми е показал, че причината за това са остарелите тръби(които са собственост на домакинствата) и незаконно прикачилите се хора. Повечето хора не разбират, че трябва да инвестират в нови водомери и тръби, за да си намалят дълготрайно(не вечно) сметката за вода. В момента съм пенсионер по болест и не се опитвам да ги защитавам, а да покажа и друга гледна точка.

Антон Колев 19 Jun 2011 18:18

мошеници

Създадени са правила които единствено служат да защитават правата на монополиста в ущърб на потребителя.Ако бяха коректни нямаше да наемат подизпълнители за събиране на данните за разходваната вода-просто се страхуват от среща с потребителя и да видят с очите си какви нагли лъжци са при изготвяне на документите.Началник отдел преди време получаваше 17000 лв месечно,смятайте за другите над него!

Красимир Петров 24 Jan 2011 16:33

Монополист

Злоупотребяват с монополното си положение. Дори когато е очевидно, че има допуснати грешки / надписани количества вода/ търсят вината в клиентите си. Да се твърди, че в жилищен блок с около 35 апартамента / бл.105 Мусагеница/ има течове от 1000 до 2000 куб.м. за месец е меко казано нелепо. Дори след като на 19 април 2010 техен технически екип направи проверка и установи категорично, че няма течове и няма нерегламентирано ползване на вода продължават да тормозят жувущите в блока с измислените си сметки.

Антон Колев 23 Nov 2010 07:58

Мнение

Бих искал да изразя задоволство от качеството на услугите, предлагани от фирма "Софийска вода" АД и по-конкретно от тези, свързани с откриването на индивидуални партиди. Надявам се това да продължава и занапред.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.