Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

В професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии се обучават ученици с прием след 7-ми и 8-ми клас по професия код 541010 - Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, III-та степен на професионална квалификация в три специалности

В гимназията  се обучават ученици с прием след 7-ми и 8-ми клас по професия код 541010 “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, III степен на професионална квалификация в три специалности:

    1. Код  5410103 “Производство и преработка на мляко и млечни  продукти”
    2. Код  5410107 “Производство на захар и захарни изделия”
    3. Код  5410104 “Производство на месо, месни продукти и риба”

Гимназията е единствена в страната, подготвяща кадри за хранително – вкусовата промишленост по специалностите  „Производство на захар и захарни изделия“, „Производство и преработка на месо и месни продукти“  и „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”,  които намират реализация в доказали се фирми на нашия и международен пазар, като „Нестле“ България АД, „Анимекс-98“ ЕООД,  „Шрайбер Фуудс България„ ЕООД ,  „Кремио„ ЕАД , „Тандем – В“ ООД и „Максимум 69“ ООД,  с които имаме дългогодишни договорни и добри партньорски взаимоотношения . В тези фирми нашите ученици провеждат учебната си практика в реални работни условия, а след дипломирането си са предпочитани за оставане на работа в тях, както и търсени за работа в чужбина.

ПГХВТ е единственото училище в България, в което се обучават ученици по специалността «Производство и преработка на мляко и млечни  продукти”. От учебната 2015/2016 г. учениците от тази специалност са включени в стартиралия пилотен проект дуално обучение /обучение чрез работа/ в България. Проектът  се изпълнява от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с Швейцарския федерален институт на професионалното образование и обучение. Предприятията-партньори на гимназията по проекта са: Шрайбер Фуудс България ЕООД и Кремио ЕАД.

Гимназията участва в много проекти - „ИКТ В ОБРАЗОВОНИЕТО”, „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, «Достъпна архитектурна среда», НП «На училище без отсъствия» мярка «Без свободен час», «Развитие на професионалното образование съвместно с работодател» по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Дуално обучение, «Хранително-вкусови и агро-индустриални училища към предприемачество чрез разкази и дигитални технологии» по програма Еразъм, «Твоят час»  и др.

Мнения

Напиши мнение за Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии Проф. д-р Георги Павлов! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.