Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

МИТНИЧЕСКО, СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПАВЕКСИМ

Павексим ООД предлага на своите клиенти пълен комплект от счетоводни, митнически, счетоводни и данъчни услуги, логистика, спедиция и куриерски услуги. Гарантира на клиентите си професионално обслужване, лоялност, неоспоримо качество на услугите.

Павексим ООД е лицензиран митнически агент със седалище в гр. Шумен, предлагащ счетоводни, данъчни и митнически услуги, консултации в областта на митническото законодателство, обслужващ митниците в североизточния регион на България – Търговище, Шумен, Варна, Русе, Разград, Добрич.

Фирмата развива своята дейност от 1995 г. и на база натрупания сериозен опит, е гарант за професионално обслужване, лоялност и високо качество на услугите. Разполагаща с екип от юристи и специалисти в данъчното и митническото право, Павексим ООД е надежден партньор в изготването на декларации, представителство пред митническите органи и данъчната админситрация на Република България.

Клиенти на компанията са както отделни физически лица, така и големи български компании, които са предпочели услугите на Павексим ООД, заради постоянното усъвършенстване на предлаганите услуги, независимо от променящото се данъчно и митническо законодателство.

Павексим ООД работи в защита на правата и интересите на своите клиенти, което я предпочитан представител и желан партньор в следните дейности:

Предлагани услуги:

1. Митнически услуги

     • Пряко представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица пред митническите органи на Република България
     • Манифестиране
     • Подготовка на документи за представяне на стоките пред митническите органи (митнически манифест, митническа декларация (ЕАД, ДЕАД, ДС)
     • Подготовка на документи за получаване на разрешение от митническите органи за учредяване на митнически икономически режими и извършване на митнически формалности за поставяне на стоки под митнически икономически режими:
          - митническо складиране
          - активно усъвършенстване
          - обработка под митнически контрол
          - временен внос
          - пасивно усъвършенстване
     • Водене на отчетност съгласно законовите изисквания
     • Закриване на митнически икономически режими и подготовка на отчет пред митническите органи
     • Осъществяване на митнически формалности пред митническите учреждения за внасяне/изнасяне на стоки
     • Подготовка на документи и съдействие за получаване на разрешение за използване на опростени процедури и оформяне на място
    • Подготовка на документи и съдействие за получаване на разрешение за откриване и управление на склад под митнически контрол
    • Подготовка на документи и извършване на митнически формалности за превоз на стоки под покритието на карнети TIR и АТА
    • Представителство и извършване на действия и процедури във връзка с движение на акцизни стоки, при режим отложено плащане на акциз, изготвяне и подаване на акцизни декларации и други

2. Интрастат услуги:

Дружеството предлага консултации, изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации, представителство пред Национална агенция по приходите, Националния статистически институт и Агенция Митници във връзка с вътреобщностната търговия със стоки между Република България и държавите от Европейския съюз. Предлагаме и подаване и подписване на електронни изявления по електронен път от името на клиентите, както и приемане на електронни изявления, издавани от органите на Национална агенция за приходите и другите компетентни органи до клиентите, както и изготвяне на ЧМР (международна товарителница).

3. Логистика и спедиция

От средата на 2011 г. Павексим регистрира обществен митнически склад тип "А", който се намира в близост до митницата в гр. Шумен. Предлагайки използването му на своите клиенти това предоставя възможност за нови логистични решения в положителен икономически ефект.

     • използване на закрита складова площ
     • механизирано претоварване автомобил-склад, склад-автомобил, автомобил-автомобил
     • предоставяне на банкова гаранция за „временно складиране” на стоки
     • предоставяне на банкова гаранция при „транзит” на стоки;
     • издаване на необходимите сертификати
     • EORI регистрация/пререгистрация на физическо или юридическо лице

4. Куриерски услуги

     • Основните услуги, които предлагаме са:
          
- Експресни куриерски услуги на територията на РБългария
           - Екпресно карго на територията на РБългария
           - Складиране и дистрибуция
           - Консолидация на пратки за износ и дистрибуция на пратки от внос

    • Предлагаме и всички стандартни допълнителни услуги като:
           -
Наложен платеж
           - Застраховка
           - Предоставяне на опаковки и опаковане на товари
           - Обратна разписка
           - Връщане на обратни документи

Къде да ни намерите:

Шумен, бул. Ришки проход 54, ет. 3, офис 1 /в сградата на Митническо Бюро/
Контакти: 054 832892; 0887 402082
e-mail: pavexim@abv.bg
Сайт: www.pavexim.alle.bg

Митнически отдел:
Снежана Павлова - 0888 705734
Наталия Станева
Диян Мерсинков

Куриери:
Янко Антонов - 0884 320677; 054 831182
Национален телефон за поръчки: 0700 19 700


Мнения

Напиши мнение за МИТНИЧЕСКО, СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПАВЕКСИМ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за МИТНИЧЕСКО, СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПАВЕКСИМ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Хасан Байрям 10 Aug 2015 13:44

Ползвам услугите на Павексим след препоръка от приятел от Шумен, които от години работи с тях и мога да кажа ,че са точни, съвестни и експедитивни.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.