Адвокат Нели Стойчева

Правни консултации и юридически услуги в сферата на гражданското право. Изготвяне на всякакви видове документи - договори, пълномощни, нотариални актове, искови молби и др. Процесуално представителство по граждански дела и нотариални производства.

Правни съвети и процесуално представителство в сферата на гражданското право: вещно, семейно, наследствено, търговско, облигационно и трудово право. Консултации и изготвяне на всякакви видове документи, свързани с прехвърляне правото на собственост на недвижими имоти и движими вещи. Регистрация на търговски дружества. Абонаментно правно обслужване на юридически лица.   

Мнения

Напиши мнение за Адвокат Нели Стойчева

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за Адвокат Нели Стойчева! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.