Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

МИЛКО

Предметът на дейност на МИЛКО ЕООД включва, продажба на CNC металорежещи и металообработващи машини, машиностроително производство, производство на детайли по поръчка и производство на машини и обучения за работа със CNC машини.

Фирма МИЛКО ЕООД – гр. Асеновград e българска фирма с утвърдено име  в сферата на металообработването и машиностроенето.
Фирмата е един от лидерите в областта на металообработващите машини - стругове, фрези, преси, шлифовъчни машини и т.н.
Ние сме един от основните доставчици на металообработващи машини в България, като разполагаме с около 25 000 кв.м. закрита производствена и складова площ.
Предметът на дейност на МИЛКО ЕООД включва:
•    производство на едрогабаритни детайли по поръчка - продажба и производство на металорежещи машини
•    ремонт и модернизация на металорежещи машини
Основната ни цел е да предлагаме продукти с високо качество, които в максимална степен удовлетворяват изискванията на нашите клиенти. Чрез непрекъснато подобряване дейносттта на фирмата:
•    модернизиране на производственото оборудване, с цел повишаване на качеството и намаляване сроковете за изпълнение на постъпилите поръчки.
•    модерни маркетингови подходи за привличане на нови клиенти
•    непрекъснато повишаване квалификацията на персонала.
Адрес:
ул. "Козановска" 11 | 4230 Асеновград
Телефони:
0331 64040 | 0331 65050 | 0331 67070

Мнения

Напиши мнение за МИЛКО

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за МИЛКО! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.