ЛОКАТОР-К

Продажба и сервиз на контролно-измервателни уреди и апаратура. Кабелоизмервателни лаборатории НН, СрН и ВН. Оборудване за органи за контрол и обследване енергийната ефективност. Газ-детектори и др.предпазни средства. Термовизионни камери. Калибратори

Фирма Локатор-К ООД е основана през 1990 година в София. Първоначално фирмата осигурява комплексни решения най-вече за нуждите на специалистите в областта на кабелоизмервателната и кабелоизпитателна техника за откриване на повреди в силови кабелни линии. С течение на годините разширява продуктовата си гама и към момента предлага контролно-измервателна апаратура с приложение с области като Енергетика, Телекомуникации, Отбрана, Строителство, Контрол на Околната Среда и други.

Локатор-К ООД предлага продажба и сервиз на:

 • Кабелотърсачна и кабелоизмервателна техника - ударно-импулсни генератори, прогарящи устройства, аудио честотни генератори, рефлектомери, VLF тест системи, локатори на частични разряди, уреди за точна локализация мястото на повреди и пр;
 • Апарати и системи за тест на диелектрици;
 • Системи за диагностика и контрол на силови трансформа­тори, двигатели и генератори – измерители коефициент на трансформация, съпротивление на изолация, съпротивление на намотки, фазово изместване, DGA монитори и анализатори и пр.;
 • Апаратура за анализ на токопреносни мрежи и съоръжения - изпитване на изолация, измерване на заземления, детектно-токови защити, контур фаза-нула, товарни устройства, тест на релета и прекъсвачи, високонапреженови AC/DC изпитателни апарати;
 • Лични предпазни средства - изолационни, сфазиращи и опера­тивни щанги, детектори на напрежение, преносими заземители, персонални и стационарни газ-детектори и др.;
 • Уреди за мониторинг, измерване и контрол на електромаг­нитни полета (EMF);
 • Термовизионни камери и измерители на топлопреминаване и загуба на топлина;
 • Осцилоскопи, калибратори, клещови измерители;
 • Термометри, анемометри, влагомери, шумомери, луксомери, виброметри, стробоскопи, тахомери;
 • Газ-анализатори на димни газове и монитори на кислород, токсични и запалими газове;
 • Уреди за откриване на течове от елегаз SF6;
 • Преносими и стационарни дебитомери;
 • Оборудване за органи за контрол и обследване енергийна ефективност
 • Доставка, асемблиране и модернизация на кабелоизмервател­ни лаборатории ниско, средно и високо напрежение;

Партньори:

INTERENG, DELTATRONIC TECHNOLOGY, NEUMANN ELEKTROTECHNIK, SUBSITE, HIGH VOLTAGE DIAGNOSTIC, WORK ITALIA, HT ITALIA, TEMPO-TEXTRON, AMPROBE, BEHA, PEAKTECH, KIMO, EXTECH-FLIR, HAZDUST, NDB, CROWCON, TELEGAN, TIME ELECTRONICS, HAEFELY, TETTEX, HIPOTRONICS, MEGABRAS, VANGUARD INSTRUMENTS, SINUS MESSTECHNIK, DYNASONICS, MORGAN SCHAFFER, WUHAN GUIDE, TROTEC, KELLER HCW, KEM - KYOTO ELECTRONICS, INTERNATIONAL THERMAL INSTRUMENTS, SCHLEICH, ZWARPOL, G.A.S. DORTMUND, SUPARULE, SVANTEK, DELTA OHM, RIGOL TECHNOLOGIES, SHENZHEN VICTOR, MARTEL ELECTRONICS, WAVECONTOL, B2 ELECTRONIC, SADT, METRA MESS- UND FREQUENZTECHNIK, BI COMMUNICATIONS, WAVECONTROL, CONST

Мнения

Напиши мнение за ЛОКАТОР-К

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЛОКАТОР-К! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.