Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

МЕЖДУНАРОДНА АДВОКАТСКА КАНТОРА Д.ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ

Правна помощ и юридически услуги и съдействие при решаване на правни проблеми на български и чуждестранни граждани, юридически лица и търговски дружества. Опитни адвокати по имотни, застрахователни и банкови дела, адвокати по съдебни дела пред ЧСИ.

Адвокатска кантора Д. Владимиров и Партньори е специализирана в извършването на правни услуги за физически и юридически лица в България и в чужбина. Ние се стремим да предложим на клиента максимално ефективно решение, което да му спести време и напразни усилия в търсенето на разрешение на даден казус.

Нашият екип се състои от правни експерти, адвокати с дългогодишен юридически стаж и юристи, което предполага задълбочени познания и качествен правен анализ на редица закони и правни принципи в следните области:

• Правни съвети и данъчно консултиране на търговски дружества и физически лица
• Производство пред различни административно органи и дружества
• Търговско право пред граждански съдилища в България и чужбина
• Правна защита в казуси по договорно право
• Правни въпроси по вещно и облигационно право
• Гражданско правои процес - защита на права пред всички съдилища и инстанции в България и чужбина
• Процесуално представителство при различни административно-правни спорове. Жалби и искове срещу заповеди на административни органи
• Защита на търговски марки;
• Правни съвети и защита по семейно-правни и наследствени казуси
• Производство по получаване на гражданство и имиграционно-правни казуси;
• Административни процедури по заявяване и получаване на лицензии за упражняване на търговска дейности и разрешителни за извършване на сделки

Международна правна кантора Д. Владимиров & Партньори извършва юридически консултации на:

• Представители на малкия и средния бизнес
• На различни финансови институции и частни финансови дружества по банкови и финансови дела
• Търговски дружества и предприемачи
• Собственици, инвеститори, изпълнители на проекти в областта на недвижимите имоти - съдебни производства и разрешаването на спорове с недвижими имоти
• Дружества, занимаващи се с изследователска и развойна дейност – относно управлението на интелектуална собственост

Услугите, които предоставяме:

• Правни услуги и правна помощ
• Правни консултации
• Правно обслужване на фирми
• Изготвяне на Нотариална покана
• Търговски арбитраж и арбитражни дела
• Обжалване на съдебни решения
• Прекратяване на дело пред ЧСИ
• Събиране на задължения
• Регистрация на БУЛСТАТ
• Обжалване отказ на Търговския регистър
• Регистрация на дружество по ЗЗД (ДЗЗД)
• Нелоялна конкуренция и нерегламентирани търговски практики
• Фирмена регистрация на търговски дружества
• Регистрация на търговско представителство или клон на чуждестранно юридическо лице в България
• Адвокат недвижими имоти – адвокати по имотни дела

Мнения

Напиши мнение за МЕЖДУНАРОДНА АДВОКАТСКА КАНТОРА Д.ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за МЕЖДУНАРОДНА АДВОКАТСКА КАНТОРА Д.ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.