Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА КАНТОРА Д. ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ

Търсите добър адвокат? Международна правна кантора Д. Владимиров и партньори предоставя адвокатска защита и правно обслужване на физически лица и фирми по търговски дела, граждански спорове и застрахователни казуси.

Адвокатската кантора е специализирана в предоставянето на юридически консултации и правни съвети, извършвайки активна защита на клиенти в следните области като: 

Адвокат по търговски и граждански дела

Довереният и опитен адвокат по търговски и граждански дела, подготвяйки писмени документи за участие в търгове, би ви спестил доста средства, време и редица пропуски, които можете да допуснете. Кантората разполага с добър и опитен адвокат по търговски дела, по сериозни търговски спорове пред съд, както и адвокати по фирмени дела за подготовка на документи за регистрация на търговски дружества.

Адвокат недвижими имоти

Разполагаме с добри и опитни адвокати по сделки и прехвърляне на недвижими имоти, учредяване на ограничени вещни права, подготовка на документи за имотни делби и делбени съдебни искове между наследници и съсобственици, които ще Ви подпомогнат при бъдеща покупка или прехвърляне на недвижими имоти, закупуване на земеделска земя или изграждане на обекти в закупени вече недвижими имоти. Като опитни юристи осъзнаваме, че законът предвижда специален ред за придобиване и учредяване на вещни права, за което съблюдаваме тези правила и принципи, при представителството на клиенти пред Нотариси и ЧСИ-та.

Адвокат застрахователни и транспортни дела

Повечето застрахователните компании често използват незнанието на хората и финансовата невъзможност на пострадалите. Стремежа на адвокатската кантора е да предложи различни варианти за излизане от една или друга ситуация, чрез адекватна юридическа консултация от добър адвокат по застрахователни дела, добър и опитен адвокат по ПТП и адвокат по транспортни дела, за да получите добро обезщетение за всички възникнали имуществени и неимуществени вреди при ПТП.

Процесуално право и представителство пред съд и арбитражи

Нашата адвокатска кантора разполага с добри и опитни адвокати по съдебни и арбитражни дела, дейността н и процесуално представителство. Осигуряваме правна защита пред различни съдилища и арбитраж в страната, по граждански дела, правни спорове при осиновяване, дела за издръжка и наем, разваляне на сключени договори пред различни инстанции и съдебни дела.

Адвокат по финансови и банкови дела

При нас ще откриете опитни адвокати по финансови и банкови дела. Кантората разполага с добри юристи, които имат дългогодишен опит в тежки съдебни дела срещу банки и колекторски фирми. Предлагаме правна помощ при дела срещу фирми за бързи кредити и обезпечения, по дела срещу финансови институции и др.

Адвокат наследствени и бракоразводни села

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по наследствени дела. Активно водим съдебни дела по делба на наследствени недвижими имоти, възстановяване собствеността върху земеделски земи. Разполагаме с адвокати по имотни дела и делба на полски и горски недвижими имоти. Кантората разполага с добър и опитен адвокат по бракоразводни дела. Ние успешно водим съдебни спорове по брачни дела, подготвяме документи и водим искове за издръжка, признаване на бащинство и други. Разполагаме с добри юристи по съдебни дела за оспорване на дял при разпределение на семейно имущество.

Адвокат данъчни дела и обжалване на наказателни постановления

Кантората предлага адвокати по данъчни и финансови дела, които имат голям опит в обжалването на данъчно ревизионни актове и в подготовката на писмени правни становища пред НАП. Ние предлагаме качествена правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност и др.

Съдебни дела и спорове за несъстоятелност и ликвидация

Кантората разполага с квалифицирани и опитни адвокати по търговска несъстоятелност с дългогодишен стаж при ликвидация на фирми. Правна помощ при събиране на вземания, дела и обжалване в случай на несъстоятелност на длъжник. Подготовка на искови молби, участие в процедура по събиране на задължения от списък на кредитори от масата на несъстоятелността.

Адвокат вещни и имотни дела

Кантората разполага с добър адвокат по съдебни дела с недвижими имоти, предлага адвокатска помощ при осъществяване на сделки с недвижими имоти, обжалване на съдебна делба и спор за имоти между физически лица и фирми, както и с адвокат по имотни дела, като се ангажира с изготвяне на пълномощни, предварителни договори,  декларации и нотариални актове, констативни нотариални актове и др.

Адвокат облигационни договори и дружествено право

Кантората разполага с опит при подготовката и изготвянето на всякакви писмени Споразумения, двустранни Договори и Предварителни и арендни договори и др.. Осигуряваме правна помощ при изповядването на Нотариални актове и Договори за аренда на земеделска земя. Изготвяме Договори за доброволна делба на недвижими имоти и договори за наем и заем пред фирми и банки.

 

Мнения

Напиши мнение за МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА КАНТОРА Д. ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА КАНТОРА Д. ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.