ДКЦ СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ

ДКЦ Свети Георги Победоносец е сред водещите лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в Бургас и региона, в което функционират специализирани кабинети и лаборатории - клинична, микробиологична и образна диагностика.

ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което изпълнява мисия по предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението.

Дружеството е наследник на бившата Военна болница и като такова продължава традицията за качествено обслужване на пациентите и висок професионализъм на специалистите, като осъществява съвременна, научно-обоснована и високо ефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ на болни български и чуждестранни граждани.

ДКЦ "Свети Георги Победоносец" получи акредитационна оценка за цялостна дейност – “отлична” с пет звезди за срок от пет години от Временна Експертна Комисия по Оценяване /ВЕКО/ и Акредитационен съвет към Министерство на здравеопазването, а също и Сертификат за Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008.
 

В ДКЦ "Свети Георги Победоносец" работи екип от високо-квалифицирани специалисти в областта на медицината: хирурзи, невролози, специалисти по акушерство и гинекология, кардиолог, пневмолог,уролог, дерматовенеролози, специалист по УНГ, детски болести, физиотерапевт и рехабилитатори, рентгенолози, микробиолог и лабораторен лекар.

Основен принцип, залегнал в организацията на работата на лечебното заведение е профилактичното начало. Към ДКЦ функционират следните кабинети за специализирана медицинска дейност:

 • хирургичен кабинет
 • терапевтичен кабинет
 • очен кабинет
 • кардиологичен кабинет
 • неврологичен
 • кожно-венерологичен
 • пневмологичен кабинет
 • УНГ
 • Акушеро-гинекологичен кабинет
 • педиатричен кабинет
 • урологичен кабинет
 • онкологичен кабинет
 • физиотерапевтичен и ЛКК кабинет
 • клинична и микробиологична лаборатория
 • лаборатория за образна диагностика: скенер, рентген, ехограф

Особено акцентираме върху профилактиката на рака на млечната жлеза, чрез прецизни изследвания със съвременен ехограф и рентгенов апарат – мамограф, като на разположение е и специалист онколог-хирург.


За извършване на високоспециализираните изследвания, като велоергометрия, холтер, доплер, ЕЕГ, ЕМГ, функционално изследване на дишането, горна и долна ендоскопия и други, ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД работи със следната апаратура: система за компютърна дигитална рентгенография, рентгенови апарати за графии и скопии, скенер, висок клас ехограф с цветен доплер, мамограф, велоергометър, ЕКГ холтер, фиброгастроскоп, фиброколоноскоп с видеокамера, колпоскоп, ректоскоп, авторефрактометър, доплер за интракраниални и периферни съдове, електромиограф, апарат за изследване на хормони и много други.
 

ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД разполага и със стационар с операционна зала. При нас се извършват конвенционални безкръвни операции на хемороиди и фисури. В ДКЦ на функционален принцип работи и Център за профилактика и борба с остеопорозата, който разполага с последно поколение медицинска апаратура – “DEXA-DPX Pro” за измерване на костната плътност.


Освен с Националната здравноосигурителна каса, болничното заведение успешно работи и с много здравноосигурителни фондове:

 • Дженерали Закрила ЗО АД
 • ЗОК България Здраве АД
 • ДЗИ - Здравно осигуряване АД
 • ОЗОФ Доверие АД
 • Общинска Здравноосигурителна каса АД
 • Евроинс – Здравно осигуряване ЕАД
 • ЗОК Надежда АД
 • ЗОД Булстрад Здраве АД
 • ДОМ Здраве АД
 • ЗОК ЦКБ Здраве ЕАД
 • ЗОФ ДАЛЛБОГГ: Живот и здраве ЕАД

Към "ДКЦ "Свети Георги Победоносец" функционира Психологическа лаборатория, където се извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС:

 • за придобиване на категории: С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм;
 • за обществен превоз на пътници и товари;
 • за таксиметров превоз;
 • за водачи с отнето свидетелството за управление;
 • за председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Мнения

Напиши мнение за ДКЦ СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ДКЦ СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Много добри лекари работят в ДКЦ СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ. Отлични специалисти и с отношение към пациента.Ходя там на кардиолог и съм много доволна, Изследванията също там си правя.Препоръчвам ако имате проблеми със здравето да се обърнете към тази поликлиника.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.