Golden Pages - сайтът на фирмите в България

Каталог номер едно за професионални стоки и услуги в страната
Единствен доверен партньор на Google в България за услугата Google Maps

ГЕОТОТАЛ

Инвестиционно проектиране. Устройствено планиране. Кадастър, ГИС. Инженерна геодезия. Изследване на деформации. GPS, 3D лазерно сканиране. Техническа инфраструктура. Консултантска дейност. Експертни оценки. Управление проекти. Инвеститорски контрол.

Геототал е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 1990 г. Предмет на дейност:

 • Комплексно инвестиционно проектиране
 • Устройствено планиране
 • Проучване и проектиране в областта на геодезията, фотограметрията и кадастъра
 • Географски информационни системи
 • Инженерна геодезия
 • Морска геодезия, геология и хидрогеология
 • Железопътно и пътно строителство
 • Промишлено и гражданско строителство
 • Научно-изследователската и внедрителска дейност
 • Специализирани геодезически дейности
 • Мониторинг на сгради и съоръжения
 • Подземна и надземна инфраструктура
 • Консултантска дейност
 • Експертизи
 • Управление на проекти
 • Супервайзорска дейност

Във фирмата работи екип от професионалисти (д-р инженер, инженер-геодезисти, архитект и др.), специализирани в областта на научните изследвания и технологии и с голям практически опит. Работили са по договори с водещи научни и стопански организации (БАН, УАСГ, НИИГиФ, Метропроект и др.) като експерти за решаване на важни научни и практически проблеми.

Когато се налага реализиране на интердисциплинарни проекти, Геототал включва в елипа си изявени специалисти и учени в съответната област. За решаване на проблеми от правен характер Геототал работи в сътрудничество с нотариус и адвокат.

Геототал разполага със собствено техническо оборудване, произведено от водещи фирми - GPS, прецизни тотални станции, дигитални нивелири, компютърна и офис техника. Автоматизирани са всички процеси, свързани с измерване, обработка и оформяне на крайните резултати.

Геототал разполага със собствено техническо оборудване, произведено от водещи фирми - GPS, прецизни тотални станции, дигитални нивелири, компютърна и офис техника. Автоматизирани са всички процеси, свързани с измерване, обработка и оформяне на крайните резултати.

Повишаването на качеството e неизменна част от цялостната политика и стратегия за дейността на фирмата. За целта въвеждаме непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за осигуряване на необходимото качеството в работата. Усъвършенстваме работните процеси и повишаваме квалификацията и компетентността на работещите в съответствие с целите на фирмата.

 

Мнения

Напиши мнение за ГЕОТОТАЛ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ГЕОТОТАЛ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.