ГЕОМАКС

Геомакс ООД е с 11 годишен опит в сферата на комплексните геодезически услуги. Извършваме геодезическо проучване и проектиране. Трасиране. Кадастрални планове. Вертикално планиране. Изработване на ПУП. Експертно и качествено обслужване.

Последните десет години фирма Геомакс ООД е лидер в изпълнението на дейността си, а именно – геодезическо проучване и проектиране.

Нашият екип натрупа опит, който ни позволява да сме професионалисти в извършването на комплексни геодезически услуги. Екипът ни от висококвалифицирани специалисти и съвместната ни работа с клиентите ви гарантира експертно и качествено обслужване в сферата на геодезическото проучване и проектиране. Във фирмата работят висококвалифицирани минни инженери, икономисти и тесни специалисти в областа на геологията, хидрогеологията, екологията, сондиране и други. 

Ние предлагаме следните услуги:

  • геодезически снимки и трасировки
  • геодезически обработки - опорни геодезически мрежи, прецизна и техническа нивелация, вертикална планировка и регулация
  • изработване на различни видове геодезически планове и карти в цифров вид - регулационни планове, кадастрални планове, вертикално планиране, земеразделяне
  • изработване на ПУП /подробни устройствени планове/
  • изработване на Парцеларни планове за техническата инфраструктура
  • извършване на дейности, свързани с инвестиционното проектиране
  • извършване на оценки на земеделски земи и трайни насаждения върху тях;

 

Мнения

Напиши мнение за ГЕОМАКС (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ГЕОМАКС! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Иванка манолова 13 Jul 2015 20:56

Използвала съм услугите на Геомакс отностно изработване на кадастрален план и съм ги препоръчвала на познати за други геодезически дейности и проучвания.Доволна останах от начина по който си свършиха работата без никакви проблеми.Много добри специалисти са.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.