ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Геобул предлага услуги в областта на геодезията. Кадастър. Геодезия. Вертикално планиране. Трасировки на сгради и други инженерни съоръжения. Регулация. Създаване на нови обекти на кадастъра. Обединяване на поземлени имоти.

„ГЕОБУЛ” ООД е фирма в областа на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране, която се е доказала в годините.

Извършваме всички услуги по изготвяне и поддръжка на кадастъра, вертикално планиране, изготвяне и изменение на регулационни планове, трасировки, GPS измервания.

Разполагаме с професионална геодезическа апаратура: три броя електронни тотални станции TOPCON и 3 броя двучестотни GPS премници TOPCON.

Офисът на фирмата е оборудван с модерна компютърна техника, скенер, принтери, копир и плотер А1+. Разполагаме със законен софтуер за изпълнение на поръчките, комуникационна техника и служебни автомобили. За постигането на успех във вашите начинания ще ви помогне екип от висококвалифицирани специалисти.

„ГЕОБУЛ” ООД е член на Асоциацията на Геодезическите фирми, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и е Правоспособно юридическо лице за извършване дейности по Кадастъра.


„ГЕОБУЛ” ООД предлага комплексно и висококачествено обслужване в областта на геодезията. Фирмата е регистрирана през 2004 г. и с годините се е превърнала в една от водещите геодезически фирми в областта на приложната геодезия, кадастъра и инвестиционното проектиране в България.

Наши клиенти са български юридически лица, инвеститори в областта на недвижимите имоти, строителството и различни сфери на производството и търговията, както и юридически лица с нестопанска цел и множество физически лица. Дейността ни обхваща територията на цялата страна.
 

Вярваме, че сложната и бързо променяща се икономическа действителност и отварянето на България към световната икономика налагат нови стандарти в геодезическото обслужване и ние можем да отговорим на тези стандарти. Сигурни сме, че успехът на отношенията клиент-геодезист зависи в голяма степен от професионализма, компетентността и лоялността на геодезистите.
 

С времето се убедихме, че когато има висок професионализъм, лоялност, коректност и сериозна ангажираност няма нерешими задачи, а удовлетворението от добре свършената работа я превръща в удоволствие. Това могат да потвърдят и множеството наши доволни клиенти.

Ние предлагаме следните услуги:

 • Геодезични измервания
 • Трасиране
 • Изработване на трасировъчни планове
 • Трасиране на границите на поземлени имоти
 • Трасиране на сгради и на други инженерни съоръжения
 • GPS измервания
 • Кадастрални карти
 • Разделяне на поземлен имот. Делба.
 • Обединяване на поземлени имоти
 • Допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри
 • Създаване на нови обекти на кадастъра
 • Регулация
 • Вертикално планиране
   

С времето се убедихме, че когато работиш с професионализъм, лоялност, коректност и сериозна ангажираност няма нерешими задачи, а удовлетворението от добре свършената работа я превръща в удоволствие. Това могат да потвърдят и множеството наши доволни клиенти.

 На Вашето Внимание, част от нашите клиенти:

 • Форест Трейд ООД
 • АА-Канстръкшън ЕООД
 • Адже Интернационал
 • Команс 2000 АД
 • Кристал АД
 • Обединен строителен консорциум
 • Топ Арт Строй ЕООД
 • Тобо-Проект ООД
 • Евробилд Груп ООД
 • Имоти Аедес ЕООД
 • Десет ООД
 • Минерални води Банкя ЕООД
 • Банкя Палас ООД
 • Сириус ООД
 • Свети Георги Резорт енд Спа ООД
 • Капо Грейн АД
 • София АД
 • Уолтън Асошийтс Еко ООД
 • Данлекс ЕООД
 • Айкон ЕООД
 • Национален дарителски фонд 13 века България
 • Бизнес парк София ЕООД
 • Костинброд
 • Болница Лозенец


Добре дошли при нас! ГЕОБУЛ ООД

Мнения

Напиши мнение за ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ГЕОБУЛ - КАДАСТЪР, ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Георги Ахчийски 06 Jun 2015 20:14

Използвал съм услугите на Геобул за изготряне на кадастрална карта и делба на поземлен имот. Препоръчвам ги. Професионализъм и компетентност, много добре свършена работа.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.