ФЛЕКСИКОН БГ

Производство на гъвкави контейнери от плетена полипропиленова тъкан, big bags, с товароносимост 500-2000 кг, с различни размери и конструкции по отношение на пълнене, изпразване и повдигане, според спецификата на товара и изискванията на клиента.

Флексикон, гр. Кърджали е фирма, създадена през 2000 година за конфекциониране и продажба на гъвкави полипропиленови контейнери, биг бегс, big bags /FIBC- flexible intermediate bulk containers/за насипно съхранение и транспортиране на широка гама продукти.

Ние изработваме цялото разнообразие от стандартни полипропиленови контейнери, биг бегс, вкл. Кю бегс /биг бегове с вътрешни прегради/, като за всеки отделен клиент изработваме и поддържаме самостоятелна техническа спесификация и мостра, на база, на която се изпълняват поръчките.

Нашите биг бегове са УВ-стабилизирани, което е допълнително условие за здравина и безопасност на опакования продукт и на обслужващите процесите на пълнене, складиране, товаро-разтоварни операции и др.

Обичаме предизвикателствата и нестандартните задачи и ако ни се доверите сме готови, заедно с Вас, да намерим подходящия за Вас и Вашия продукт биг бег, независимо от това какъв е обемът на поръчката.

Продукти:

 1. Полипропиленовите контейнери, биг бегс, известни също и като джъмбо бегс,  представляват потребителска опаковка за съхранение и транспортиране на разнообразни насипни продукти с различни видове транспортни средства. Биг беговете имат сериозни предимства, в това число:
• ниско собствено тегло спрямо теглото на опакованите продукти, както и спрямо другите опаковки, изработени от стандартни материали, като метал, дърво и стъкло
• малък собствен обем спрямо обема на опакования продукт и подлежат на сгъване и пресоване, което ги прави лесни и ефективни за транспортиране
• произвеждат се от материали, изцяло подлежащи на последващо рециклиране. Прилагането им е изцяло механизирано и ръчният труд при използването на биг бегс е сведен до минимум
• могат да бъдат с печат върху биг бега, който допълнително да рекламира продукта и клиента

 2. Ние произвеждаме и предлагаме цялото разнообразие от стандартни 4-пунктови биг бегс, в които могат да се опаковат най-различни сухи насипни продукти в т.ч. прахообразни, гранулирани, на люспи и др.

3. Продукти, подходящи за опаковане в биг бегс:
• строителни материали, камъни, павета, цимент, строителни смески и брашна, лепила, вкл. строителни отпадъци
• торове, минерали  и химически продукти
• фуражи и селскостопански продукти
• метални концентрати, въглища
• метални и пластмасови отпадъци
• селскостопански стоки и хранителни продукти и др

4. Нашите биг бегс съответстват на изискванията на ISO 21898 по отношение на товароносимост и фактор на сигурност. Всички биг бегс са сертифицирани  от водеща международна лаборатория и се произвеждат при строг контрол, даващ възможност за пълна проследимост на процесите и вложените материали; 

5. Биг беговете /полипропиленовите контейнери/ са конфекционирани от УВ-стаби-лизирана полипропиленова тъкан, изработена от първичен полипропилен, което гарантира здравина и безопасност на работа, както и сигурност за опазване на продукта и опазване на околната среда.

6. Предлагаме и биг бегове с вътрешна полиетиленова торба за продукти, които трябва да съхранят своята чистота или срещу овлажняване на продукта, включително биг бегс годни за пряк контакт с хранителни продукти.

7. Благодарение на високото качество на използваните материали, стриктното спазване на изискванията на възприетите стандарти и добрата производствена практика и контрол произвеждаме и биг бегс за контакт с хранителни продукти.

Видове ПП-Контейнери, биг бегс според броя точки на окачване биг бегсите могат да бъдат:

1.1.едно-пунктови или двупунктови, при които тежестта се разпределя в 1 или 2 точки
     а/ Лесни за изработка, сравнително евтини и удобни за работа биг бегс с товароносимост от 500 до 1500 кг.
     б/ Могат да бъдат окомплектовани с вътрешна полиетиленова торба- торба.
1.2. 4-пунктови биг бегси- 4 уши с дължина 25-30 см, с помощта на които товарът се разпределя в 4 точки
4-пунктовите биг бегс могат да бъдат разработени и произведени в различни размери и конфигурации в зависимост от изискванията и нуждите на Клиента.

Въпреки политиката ни да произвеждаме  биг бегс предимно по индивидуална Клиентска спесификация, най-общо бихме могли да ги разделим по следния начин:
А/ според тъканта, от която са изработени биг бегсите:
     1. изработени от обикновена- плетена полипропиленова тъкан или т.нар. „дишаща“ тъкан
     2.  ламинирана- плетена полипропиленова тъкан, която е допълнително промазана, ограничаваща проникването на влага и прах както отвън навътре, така и отвътре навън;
Б/ според конструкцията си стандартните 4-пунктови биг бегси могат да бъдат:
    1. биг бегс, открити отгоре, отдолу с квадратно дъно
    2. биг бегс, открити отгоре, отдолу с изходящ щуцер за изпразване
    3. биг бегове отгоре с престилка с връзка за завързване след напълване, отдолу с квадратно дъно
    4. биг бегс отгоре с престилка с връзка за завързване след напълване, отдолу с  изходящ щуцер за изпразване
    5. биг бегове отгоре с входящ щуцер с връзка за завързване след напълване, отдолу с квадратно дъно
    6. биг бег отгоре с входящ щуцер с връзка за завързване след напълване, отдолу с изходящ щуцер за изпразва
В/ според мястото на пришиване на ушите
   1. биг бегс с колани, пришити по вертикалните шевове, в ъглите, изработени от плоска или ръкавна тъкан;
   2. биг бегс с колани пришити по тялото върху подсилени участъци, т.нар. крос корнър биг бегс
Г/ Кю бегове - подсилени, нераздуващи се биг бегове:
Кю бегсите са идеално решение, с което се преодолява раздуването на стандартните биг бегове след напълването им. С помощта на вътрешните „камери“ се запазва първоначалната форма на биг бега при минимално раздуване и повишена стабилност, като по този начин както складирането, така и транспорът с Кю бегове стават по-ефективни.

Ние можем да проектираме за Вас Кю бегс /подсилени, нераздуващи се биг бегове/, които отговарят на всички Ваши изисквания, независимо от обема на поръчката Ви, в това число:
• Кю бег от ламинирана или неламинирана тъкан
• Кю бег с противопрахови шнурове
• Кю бег с различни опции за конструкция отгоре и отдолу
• Кю бегс годни за контакт с хранителни продукти
• Кю бегс с печатна картина

Мнения

Напиши мнение за ФЛЕКСИКОН БГ (2)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ФЛЕКСИКОН БГ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Най- добрата фирма за производство на полипропиленови контейнери. Гаранция за качество и професионализъм. Голямо разнообразие от контейнери за всякакви нужди.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.