ЕВРОБЕТ

Евробет ООД е компания, организатор на игри на късмета, развиваща дейност в сферата на развлекателната индустрия. Kомпанията е лидер в пазара на числовите игри. Предлагаме разнородни игри на късмета, които да задоволят различните интереси на всеки.

Евробет ООД е компания, организатор на игри на късмета, развиваща дейност в сферата на развлекателната индустрия. Kомпанията е лидер в пазара на числовите игри. Евробет ООД предлага най-популярната и любима числова игра в България – „Еврошанс”. Сред игрите на Евробет ООД, лицензирани от Държавната комисия по хазарта, са „Лотомания”,  „5 от 11”, „Спорт шанс” и „Покер Шанс”. През 2011 г. компанията стартира първата частна моментна лотария в България, а от края на 2014 г. разпространява най-новата си и динамична продуктова линия под марката „Лотария България“. От 2015 г. целият набор от продукти е достъпен и онлайн.

Евробет ООД работи на основата на модерните принципи за корпоративно управление, социална ангажираност и повишаване квалификацията на своите служители и партньори. Това създава условия и среда за въвеждането на нов тип култура в сферата на забавленията. С уникалните за българския пазар игри компанията дава възможност на своите партньори да разнообразят портфолиото си и да направят своя бизнес по-конкурентоспособен.

Евробет ООД съобразява своята дейност с новите икономически условия и тенденции, като въвежда съвременен подход за мениджмънт. Компанията се старае да прилага най-добрите практики в социалната отговорност на всички нива, както към служителите си, така към партньорите и конкурентите си. Етичността към клиентите, подкрепата на културни проекти, както и на такива с обществена значимост, са основен приоритет в дейността на Евробет ООД.

Управители на „Евробет” ООД са Милен Стаматов и Николаос Арсенопулос.

Евробет ООД е член на БАРХИ, КРИБ и НСС

Контакти:

София, бул. Ситняково № 48
Бизнес сграда Сердика, ет. 4

e-mail: bm@eurobet.bg

тел.: 0700 20 270
факс: 02 807 25 01

Мнения

Напиши мнение за ЕВРОБЕТ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЕВРОБЕТ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Партньор съм на „Евробет” ООД исъм доволен от съвместната ни работа. Разнообразихме портфолиото си и успяхме да направят своя бизнес по-конкурентоспособен и да привлечем повече клиенти.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.