ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки на българския пазар. Постигането на целите за оползотворяване,рециклиране и изграждането на система за разделно събиране в общините са основните й приоритети.

ЕКОПАК България АД е лидер на българския пазаp в областта на оползотворяване на отпадъци от опаковки. Организацията е създадена е през 2004 г. от 18 водещи български и международни компании: 'Агрима', 'БББ Груп', 'Ганчев', 'Готмар', 'Данон Сердика”, „Девин”, „ИТД”, „Кавен Ирадис”, „Карлсберг България”, „Кока Кола ХБК България', 'Победа', 'Приста Ойл', 'Сарс Груп и Ко', 'Тетра Пак България', 'Фикосота Синтез', 'Флорина България', 'Херти' и 'Юниливър България'. Целта и е рециклиране и оползотворяване на отпадъците, съгласно европейското и българското законодателство. Дружеството не разпределя печалба, не ползва услуги и не извършва разплащания към свои акционери. В него няма участие на фирми, събиращи и рециклиращи отпадъци, което гарантира липсата на конфликт на интереси между дружеството и дейността на неговите акционери и членове.

ЕКОПАК е член на европейската организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки PRO EUROPE с правото да ползва и предоставя на своите клиенти марката 'Der Gruene Punkt' ('Зелена точка').

Членството в ЕКОПАК гарантира на компаниите сигурно изпълнение на задълженията за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки при спазване на всички законови изисквания и на най-ниската възможна цена.

 Клиентите на ЕКОПАК могат да се възползват от многобройните допълнителни услуги, които организацията предоставя:
1. Комплексно обслужване и индустриално изкупуване на рециклируеми отпадъци от опаковки на конкурентни цени.
2. Безплатни консултации за всичко свързано с опаковките.
3. Онлайн система за отчитане и получаване на документи.
4. Пълна и навременна информация, обучителни семинари.
5. Подпомагане на еко инициативи.

 От ефективността на системите за разделно събиране до голяма степен зависи намаляването на разходите на организацията. Затова ЕКОПАК непрекъснато се стреми да оптимизира системите, да прилага нови технически решения и европейски практики В края на 2012г. Организацията въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда и се сертифицира по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO14001:2005, продължава да работи по въвеждането на GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника, като такава система вече действа в четири района в София и Бургас.

 Системите, изградени от ЕКОПАК за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата включват: контейнери, транспортна техника и сепариращи инсталации, разположени на площадки определени на териториален принцип. Организацията е избрала най-ефективната от икономическа гледна точка и най-масово използвана в Европа система от три цветни контейнера: син - за хартия и картон, жълт - за пластмасови и метални опаковки, и зелен - за стъкло. Тази система се основава на принципа на максимално разделяне на отпадъка от самите домакинствата и така се гарантира събирането на повече годни за рециклиране отпадъци, ЕКОПАК България АД работи с 90 общини в България с около 2,87 млн. население, в които са разположени над 18 000 цветни контейнера.

  Ежегодно ЕКОПАК инвестира сериозни усилия и ресурси в национални и местни кампании за повишаване информираността на гражданите и тяхната мотивация да събират разделно отпадъците от опаковки. Най-мащабните и важни кампании са: турнето на Зеления 3D Еко автобус на ЕКОПАК, който вече е посетил над 430 училища и детски градини, турнира по бадмингтон за столичните училища 'Златното перце' с БФБ и под патронажа на Кмета на Столична община, засаждането на 4200 акациеви дървета по проекта 'Нашата гора' с клиентите на ЕКОПАК, партньорството с БТВ в кампанията 'Да изчистим България!', за която общините-партньори получиха над 35 000 чувала и ръкавици, партньорството в поредното издание на 'Моя Зелен Град' и подкрепа на още много зелени събития.

 

Мнения

Напиши мнение за ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ (2)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Харесвам опитите на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД да популяризира разделното събиране на отпадъци и да се включва редовно в инициативите посветени на тази тема.Земята е единствения ни дом и не можем да я грабим и освинваме постоянно.

Ива Даскалова 09 Aug 2013 10:57

Раздерното събиране - най доброто!

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.