ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА - СОФИЯ

Мисия библиотечно и информационно осигуряване на учебния и изследователския процес. Дейности комплектоване, аналитична обработка, предоставяне на литература, тематични справки, обучение на потребители, издателска дейност, онагледяване на обучение.

Централната медицинска библиотека е създадена през 1918 г. и е с почти стогодишна история. Предлага богат литературен фонд с над 300 000 заглавия специализирана и многопрофилна медицинска, зъболекарска и фармацевтична литература.

Централната библиотека към Медицинския университет в България постоянно обновява своя каталог от нови и нови заглавия, разкриващи най-новите методи и технологии в областта на медицината – необходимост и за студенти, и за преподаватели.

Към Библиотеката функционират:

•  читалня с 35 места
•  студентска зала с 40 места
•  компютърен център с 16 места

Една от основните дейности на библиотеката, освен предоставяне на медицинска литература на своите посетители, е издаването на периодични медицински тясноспециализирани и многопрофилни списания.

Наред с издателската дейност основните дейности на Централната медицинска библиотека са:

•  комплектува, описва, поддържа и предоставя на преподаватели и студенти специализирана и многопрофилна литература по медицина, фармация и дентална медицина
•  сътрудничество и обмен на информация, издания, научни публикации с други библиотеки, институции и юридически лица в и извън България
•  организира и предоставя библиографски справки
•  организира и предоставя фактографски справки
•  предлага електронна доставка на документи
•  организира междубиблиотечно заемане
•  осъществява издателска и редакционна дейност на издания, свързани с медицина и фармация
•  създава и поддържа дигитален архив на стари медицински списания
•  публикува научни трудове

В Библиотеката се следват правилата и разпоредбите, произлизащи от Правилник за устройството и дейността на централна медицинска библиотека при Медицинския университет – София, както и „Правила за ползване на централна медицинска библиотека при медицински университет – София“. На тази база стриктно се регистрират потребители, отдават се книги за дома, заемат се книги за читалня и се осъществяват други дейности, свързани с библиотечната дейност.

 

Мнения

Напиши мнение за ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА - СОФИЯ (1)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА - СОФИЯ! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

препоръчвам

Като студентка ми се налага доста често да се възползвам от предоставената литература на Централна Медицинска Библиотека,както и от тематични справки.В приятна атмосфера попълвам нужните ми знания за учебния процес.Горещо препоръчвам.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.