АВСД ИНЖЕНЕРИНГ 038668718

Инженерингова дейност, Проектантска дейност, Геоложки проучвания

Адрес: Хасково, жк. Болярово, ул. Индже войвода, бл. 2 ап. 2

Геоложки пручвания и сондажни работи за рудни и нерудни полезни изкопаеми. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки сондажи и кладенци. Изграждане на наблюдателни пиезометри контролно измервателни системи и изливни пилоти за укрепване на сгради и свлачища.

  • Геоложки пручвания.
  • Сондажни работи за рудни полезни изкопаеми.
  • Сондажни работи за нерудни полезни изкопаеми.
  • Инженерно геоложки и хидрогеоложки сондажи и кладенци.
  • Изграждане на наблюдателни пиезометри.
  • Контролно измервателни системи.
  • Изливни пилоти за укрепване на сгради и свлачища.

 

Напиши мнение за АВСД ИНЖЕНЕРИНГ (0)

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АВСД ИНЖЕНЕРИНГ! Личното мнение на потребителите за продуктите и услугите предлагани от фирмите е от огромно значение при избор на доставчик , според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen, на над 25 000 потребители в повече от 50 страни.

Напиши мнение

Изпрати имейл

Адрес: Хасково, жк. Болярово, ул. Индже войвода, бл. 2 ап. 2

Изпрати имейл

АВСД ИНЖЕНЕРИНГ
АВСД ИНЖЕНЕРИНГ АВСД ИНЖЕНЕРИНГ

Още в ХАСКОВО