АВСД ИНЖЕНЕРИНГ 038668718

Инженерингова дейност, Проектантска дейност, Геоложки проучвания

Адрес: Хасково, жк. Болярово, ул. Индже войвода, бл. 2 ап. 2

Геоложки проучвания и сондажни работи за рудни и нерудни полезни изкопаеми. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки сондажи и кладенци. Изграждане на наблюдателни пиезометри, контролно измервателни с-ми и изливни пилоти за укрепване на сгради и свлачища.

Нашата дейност се извършва по изискванията на геоложки проекти за търсене и проучване на полезни изкопаеми в страната. Работим с висококачествени и надеждни материали и модерно оборудване. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти.

Работим в няколко направления:

 

 

 

  • Геоложки пручвания.
  • Сондажни работи за рудни полезни изкопаеми.
  • Сондажни работи за нерудни полезни изкопаеми.
  • Инженерно-геоложки и хидрогеоложки сондажи и кладенци.
  • Изграждане на наблюдателни пиезометри.
  • Контролно измервателни системи.
  • Изливни пилоти за укрепване на сгради и свлачища.

 

Напиши мнение за АВСД ИНЖЕНЕРИНГ (1)

АВСД ИНЖЕНЕРИНГ

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АВСД ИНЖЕНЕРИНГ! Личното мнение на потребителите за продуктите и услугите предлагани от фирмите е от огромно значение при избор на доставчик , според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen, на над 25 000 потребители в повече от 50 страни.

star
Йоло Христов 11 May 2015 17:06

сондажи

Много съм доволен от АВСД. Копахме кладенец на вилата много добра работа свършиха със сондажа.

Напиши мнение

Изпрати имейл

Адрес: Хасково, жк. Болярово, ул. Индже войвода, бл. 2 ап. 2

Изпрати имейл

АВСД ИНЖЕНЕРИНГ
АВСД ИНЖЕНЕРИНГ АВСД ИНЖЕНЕРИНГ

Още в Хасково