АББ България - Клон Раковски, сграда 1

Производствената база на АББ е разположена в индустриалната зона на град Раковски, близо до Пловдив и произвежда компоненти за ниско и средно напрежение. Предприятието представлява инвестиция на зелено на АББ България в размер на 20млн долара.

Раковски - Производствена база 1

 Производствената база на АББ е разположена в индустриалната зона на гр. Раковски, близо до Пловдив и произвежда компоненти за ниско и средно напрежение. Предприятието представлява инвестиция на зелено на АББ в България в размер на 20 милиона щатски долара, и е третата за концерна АББ в страната. В производствената база работят повече от 800 служители от региона.

Предприятието е изградено върху обща площ от 35 000 m² с около 20 000 m² производствена площ и действа като вътрешен доставчик на компоненти за ниско и средно напрежение, основно за фабриките на АББ в Италия и Германия, както и за други фабрики от концерна АББ в държави като Франция, Норвегия, Индия и Китай, с перспективи за допълнително разширяване на дейността.

 Производството е сертифицирано по ISO 9001 като признание за силното управление на процесите и организационната структура на компанията, които са в състояние да повишат ефективността при разработването на продуктите, както и доставката на услуги.

 

Производствената база комбинира успешно няколко типа производство на компоненти за ниско и средно напрежение, за да поддържа стабилния растеж на автоматизационните продукти на АББ, както и да подпомага разрастването на продуктовата гама за ниско напрежение:

 

  • Метални корпуси – производство на комплекти системи за корпуси: операции по щанцоване, огъване, заваряване, боядисване, сглобяване и опаковане
  • Устройства за защита на линиите – ръчно сглобяване на подвъзлите (нова продуктова фамилия прекъсвачи за остатъчен ток и защита от пренапрежение (RCBO) и други компоненти)
  • Компоненти за прекъсвачи за ниско напрежение – производство на термореактивни части (шприцоване и пресоване, почистване на мустаци); сглобяване на неподвижните части / подвъзлите на прекъсвачите с лято корпус (MCCB -Tmax и XT) и заваряване на подвъзли
  • Миниатюрни прекъсвачи – производство на полюси за МП на леки автоматизирани линии
  • Пластмасови корпуси – шприцоване и сглобяване на подвъзли / готови продукти
  • Устройство за защита от пренапрежение: сглобяване на готови продукти
  • Модули прекъсвачи – ръчно сглобяване на готовите продукти и директна доставка до местните търговски организации

 Наличието на вътрешнофирмена лаборатория за изпитване осигурява възможност входящият контрол и контролът на качеството на технологичния процес, както за проектите за локализация, така и за производствените дейности, да се извършва на място.

 АББ България

Раковски - Производствена база 1

ул. Индустриален път 1, 14
4142 Стряма
Телефон: +359 32 998800
Факс: +359 32 621848
Имейл: [email protected]
Уебсайт: www.abb.bg
SM: Facebook; LinkedIn; Google+
Blog: АББ Дискусии

Мнения

Напиши мнение за АББ България - Клон Раковски, сграда 1

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АББ България - Клон Раковски, сграда 1! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.