АББ България ЕООД - Клон Севлиево

Завод Авангард е създаден през 1962 г. и става част от концерна ABB през 1996 г., с производствена площ от 14 600 кв.м., а през 2013 приема името АББ България ЕООД - Клон Севлиево.

Завод Авангард е създаден през 1962 г. и става част от концерна ABB през 1996 г., с производствена площ от 14 600 кв.м., а през 2013 приема името АББ България ЕООД - Клон Севлиево. Градът се намира в централната северна част на България. Най-близкото летище е на 175 км в София, а вторият по големина жп възел е на 9 км, в близост до Велико Търново.

 

Фабриката за продукти високо напрежение на АББ в Севлиево, България, изпълнява инвестиционна програма с цел създаване на център за доставка (ЦД) на компоненти за групите продукти GIS (Gas Insulated Switchgear), GCB (Generator Circuit Breaker) и B&M. Освен това, тя цели да разшири дейностите си за сглобяване на комплектни кондензаторни уредби (Metal Enclosed Capacitor Banks – MECB) и разединители за високо напрежение (ВН). В допълнение към това, фабриката произвежда и ядра за TriDry трансформатори и помощни контакти за продукти средно напрежение (СН).

 Дейностите на ЦД ще включват закупуване на компоненти, сглобяване и тестване на модули и подвъзли. ЦД е разположен в България за доставка към производствени предприятия за оборудване високо напрежение в Европа и се изпълнява в съответствие със стратегията E4E. В допълнение към това, фабриката в България разширява дейностите си като база за сглобяване на комплектни кондензаторни уредби и разединители ВН, като цели да разшири пазарното присъствие на АББ в Европа за тези продукти.

  Основни характеристики на ABB GIS, като например изключително ниските нужди от пространство и високата надеждност, предлагат интелигентни и икономични решения за комплексни комутационни приложения, т.е. в гъсто населени райони, за естетическо градоустройство или под силно въздействие на околната среда.

 Комплектните кондензаторни уредби комбинират първични компоненти и вторичен контрол и защита в компактен модулен корпус. Оборудването е подходящо както за електроразпределителни инсталации, така и за големи промишлени потребители на енергия, включително минна, хартиена, химическа, нефтохимическа промишленост, вятърни паркове, производство на пластмаса и машиностроене. То позволява на потребителите да намалят сметките за електроенергия и енергийните загуби, да увеличат капацитета на мрежата и да намалят спада на напрежението, както и въздействието при стартиране на големи машини.

 

 АББ България ЕООД
Севлиево
ул. Никола Петков 32
5400 Севлиево, България
Телефон: +359 0675 39 222;
Факс: +359 675 30043
Имейл: [email protected]
Website: www.abb.bg
SM: Facebook; LinkedIn; Google+
Blog: АББ Дискусии

Мнения

Напиши мнение за АББ България ЕООД - Клон Севлиево

Помолете настоящите си клиенти да напишат мнение за вас, ако искате да привлечете нови клиенти за АББ България ЕООД - Клон Севлиево! Според последното Глобално онлайн потребителско проучване на Nielsen на над 25 000 потребители в повече от 50 страни, 70 процента от потребителите се доверяват на препоръки публикувани в интернет и взимат решение за покупка на продукти и услуги въз основа на това.

Напиши мнение
Моля попълнете "I'm not a robot" отметката.