Нотариуси в Варна

НОТАРИУС ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА

Варна, бул. Вл.Варненчик 55, ет.3, офис 1

Правни сделки с нотариални актове, ипотеки, удостоверяване на дата, съдържание, подписи на частни документи, верността на преписи, нотариални покани, протести, протоколи, завещания, справки, консултации, договори, пълномощни, декларации, сделки с МПС

Нотариус Людмила Гонова

Телефон: 0878485727

Варна, ул. Ал. Константинов 2А, ет. 1

Удостоверяване на сделки с недвижими имоти, ипотеки, МПС, завещания, договори за прехвърляне на дялове и акции, пълномощни, брачни договори, удостоверяване на верността на преписи от официални документи, доброволни делби на имоти, консултации.

НОТАРИУС СВЕТЛИН ИЛЧЕВ 314

Балчик, ул. Черно море 28

Изповяда сделки за недвижими имоти и учредяване на вещно право. Изготвя и заверява пълномощни. Съставя актове за нотариални завещания и актове за отмяна на завещания. Договори за прехвърляне на дялове и акции. Сделки с МПС. Нотариални консултации.

Телефон: 052 605739

Адрес: Варна, ул. Алеко Константинов 14

Телефон: 0898 602 960

Адрес: Варна, Черни връх 3

Телефон: 052 620700

Адрес: Варна, бул. Съборни 19 ет. 2 ап. 6

Телефон: 052 601380

Адрес: Варна, Сливница 47

Телефон: 052 333378

Адрес: Варна, ул. Осми Приморски Полк 54 ет. 3, офис 14, сградата на CENTRAL POINT

Телефон: 052 610608

Адрес: Варна, ул. Драгоман 33 ет. 2

Телефон: 052 646 411

Адрес: Варна, Преслав 6