Нотариуси в Велики Преслав

НОТАРИУС СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ (592)

Телефон: 0896 848523

Велики Преслав, ул. Борис Спиров 70

Нотариална кантора Светлозар Николов извършва всички видове нотариална дейност, според законодателството на Република България. Всички такси са определени с Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Телефон: 054 800811

Адрес: Шумен, ул. Добри Войников 9-13

Телефон: 054 802 797

Адрес: Шумен, Освобождение 12 ет. 2

Телефон: 054 802841

Адрес: Шумен, Сан Стефано 1

Телефон: 054 802878

Адрес: Шумен, Съединение 109