Нотариуси в Пловдив

НОТАРИУС МИНА СТОИЛОВА 473

Телефон: 032624898

Пловдив, П. Каравелов 30, ет. 2

Извършване на сделки с нотариални актове - покупко-продажби, дарения, замени, делби, ипотеки и др., удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи и др.

НОТАРИУС МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483)

Пловдив, ул. Христо Данов 7 ет. 1

Нотариус МАРИАНА ПИПЕРКОВА-АТАНАСОВА (483) извършва всички видове нотариалн дейноси: нотариални актове, изповядване на сделки, покупко-продажби, дарения, нотариални покани, прехвърляне на собственост/МПС, изготвяне и проверка на документи

НОТАРИУС СТОЙКО ПРОДАНОВ (231)

Пловдив, ул. Белград 14

Нотариус Стойко Проданов (№ 231) предлага нотариални консултации, прехвърляне на собственост върху МПС и недвижими имоти, сделки с недвижими имоти и МПС, издаване и заверка на пълномощни, изготвяне на договори, нотариални покани, завещания.

Телефон: 032 630 325

Адрес: Пловдив, бул. Марица 69

Телефон: 032 620908

Адрес: Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А

Телефон: 032 621765

Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат 8 ет. 5 ап. 17

Телефон: 088 7957009

Адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов 69 ет. 2

Телефон: 032 621 616

Адрес: Пловдив, ул. Петко Каравелов 26 ет. 1

Телефон: 032 650630

Адрес: Пловдив, Райко Даскалов 48, ет. 1

Телефон: 032 638054

Адрес: Пловдив, 4-ти Януари 28, ет.3, офис 10