Нотариуси в Карнобат

НОТАРИУС НЕЛИ СТОЯНОВА (570)

Карнобат, ул. Кооперативна 4

Услугите, които предлага нотариуса са: нотариални консултации, изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи, учредяване на вещно право върху недвижим имот, изготвя и заверява пълномощни, договори за прехвърляне на дялове и акции.

Телефон: 0559 25050

Адрес: Карнобат, ул. Тодор Каблешков 2 бл. 8 ет. 1 ап. 2

Телефон: 0559 22831

Адрес: Карнобат, ул. Кооперативна 2