Нотариуси в Балчик

НОТАРИУС СВЕТЛИН ИЛЧЕВ 314

Балчик, ул. Черно море 28

Изповяда сделки за недвижими имоти и учредяване на вещно право. Изготвя и заверява пълномощни. Съставя актове за нотариални завещания и актове за отмяна на завещания. Договори за прехвърляне на дялове и акции. Сделки с МПС. Нотариални консултации.

Телефон: 088 8624033

Адрес: Балчик, ул. Черно море 33

Телефон: 0579 76062

Адрес: Балчик, Д-р П.Берон 1