Ниско строителство

В сектора ниско строителство се включват компании, с основен предмет на дейност проектирането и изграждането на жилищни, търговски и административни сгради.

Фирмите обиконовено разполагат със собствена строителна техника, инвентар, транспортни средства.

Компаниите от бранша се занимават и с вертикални планировки, дърводелска работа, ВиК услуги, ВиК инсталации, мазилки, облицовки, топлоизолация, хидроизолация.

Те поемат ангажименти свързани с изграждане на промишлени сгради, складове за гориво смазочни материали и сервизи за специализирана техника.

С малки изключения към сектор Ниско строителство се причисляват и фирми в чиято сфера на дейност попадат пътното строителство, подземната инфраструктура, хоризонталната и вертикална маркировка, както и поставянето на вътрешни и външни настилки на бензиностанции, газстанции, летища паркинги, складови и сервизни помещения, производствени цехове, търговски помещения с вътрешен транспорт, подземни гаражи.

Освен изграждането на модерни жилищни сгради, съвременни индустриални и търговски обекти, дейността на компаниите от бранша е насочена  и към изготвянето на инфраструктурни проекти.