Напояване и хидромелиорации в Динката

Телефон: 087 8442301

Адрес: Динката, в център на селото